ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα του φυσικού αερίου


Οι προοπτικές ανάπτυξης από την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος της ΕΔΑ ΘΕΣΣ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του Υφυπουργού Εσωτερικών, Μακεδονίας – Θράκης, κ. Σταύρου Καλαφάτη και του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδα Μπακούρα, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Υπουργείου.
Όπως αναγνώρισαν ο κ. Μπακούρας και ο κ. Καλαφάτης, το στρατηγικό πλεονέκτημα που προσφέρει η γεωγραφική θέση της περιοχής και το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον στους τομείς των υποδομών ενέργειας, μετατρέπουν τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα σε κόμβο των μεγάλων ενεργειακών εξελίξεων της χώρας και τη Θεσσαλονίκη σε πρωτεύουσα του φυσικού αερίου.

Οι ενεργειακοί δρόμοι που ανοίγουν, σε συνδυασμό με τα χαμηλά τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου, καθιστούν τις περιοχές αυτές πόλο έλξης επενδύσεων, καθώς δημιουργείται ευνοϊκό περιβάλλονμε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνολικά θετικό αναπτυξιακό πρόσημο.

Παράλληλα, η επιταχυνόμενη χρήση του φυσικού αερίου συμβάλλει καθοριστικά στους στόχους της Πολιτείας για την ταχεία απολιγνιτοποίηση της χώρας, καθώς αποτελεί μια καθαρή μορφή ενέργειας με περιβαλλοντικά οφέλη.

Βαδίζοντας προς το μέλλον, ο κ. Μπακούρας τόνισε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κατέχει ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών με καινοτόμες και προηγμένες τεχνολογικά εφαρμογές, ενώ βρίσκεται προ των πυλών για τον ολικό ψηφιακό της μετασχηματισμό. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τις ανάγκες που ανακύπτουν για την περαιτέρω υποστήριξη και ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο, σε ένα νέο, ενοποιημένο και βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, συνεργάζεται με κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών για την οικοδόμηση ενός πιο πράσινου, αποκεντρωμένου και ψηφιοποιημένου ενεργειακού δικτύου.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Καλαφάτης εξήρε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Εταιρεία, οι οποίες αποβαίνουν προς όφελος των πολιτών, δίνοντας έμφαση στις άριστες σχέσεις που διατηρεί διαχρονικά με τις αρχές και τους φορείς. Τέλος, τόνισε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ως μοχλός ανάπτυξης, συνεχίζει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, συμβάλλοντας στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης, στην τόνωση της απασχόλησης και στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.