Πώς τα κτίρια μπορούν να γίνουν ενεργειακά αυτόνομα (video)




Το ερευνητικό έργο Berlin που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας χαρτογραφεί την κατανάλωση ενέργειας και προτείνει τρόπους για ενεργειακά αυτόνομα δημόσια κτίρια.

Η κατανάλωση ρεύματος που γίνεται σε ένα δημόσιο αυτό κτίριο εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη ενός υπολογιστή, στο εργαστήριο του τμήματος Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, όπου οι ερευνητές συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα.

Σκοπός του προγράμματος Βerlin είναι να μεγιστοποίηση την ενεργειακή αυτονομία με των κτιρίων, όπως αυτό του πρώην δημαρχείου, με τον βέλτιστο οικονομοτεχνικό τρόπο.

Στην πλατφόρμα φαίνεται η παραγωγή ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά, η ισχύ που χρησιμοποιεί το κτίριο από το δίκτυο και από τις μπαταρίες. Ο αλγόριθμος που θα προκύψει από τα δεδομένα του έργου θα μπορεί να προτείνει στον χρήστη πότε και πώς να λειτουργεί τις διάφορες συσκευές, ώστε να εναρμονίζεται η κατανάλωση με την παραγωγή από ΑΠΕ.

Για να το καταφέρουν αυτό, οι ερευνητές λαμβάνουν μετρήσεις από το κτίριο του πρώην δημαρχείου αλλά και των φοιτητικών εστιών στο χωριό της Κοιλάδας. Στα κτήρια αυτά θα επεκταθούν μάλιστα οι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις με περισσότερα φωτοβολταϊκά και μπαταρίες.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας πρωτότυπο σύστημα υπεραγώγιμης μαγνητικής ενέργειας, ένα από τα ελάχιστα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.

H ενεργειακή αυτονομία των κτιρίων που στηρίζεται στην εναρμόνιση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, στην αποθήκευση της ενέργειας αυτής και την καλύτερη διαχείριση αυτής έχει πολλαπλά οφέλη.

Τα οφέλη αυτά μεταφράζονται σε μείωση του κόστους τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παρόχους καθώς και στη μείωση της εκπομπής ρύπων από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως είπε ο πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Χριστοφορίδης, «εδώ και ένα χρόνο προσπαθούμε, χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές τεχνολογίες, να αυξήσουμε την ενεργειακή αυτάρκεια των κτιρίων, ώστε να καταστούν ενεργά νανοδίκτυα και να συνεισφέρουν στην υγεία των ηλεκτρικών δικτύων».

Για να αυξηθεί η ενεργειακή αυτονομία των κτιρίων πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός παραγωγής (πχ με φωτοβολταϊκά), αποθήκευσης σε συσσωρευτές, και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και ένας συνδυασμός της επιτόπιας παραγωγής σε ώρες που υπάρχει κατανάλωση, ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση της ζήτησης. Τεχνικές λύσεις υπάρχουν, αλλά προς το παρόν είναι ακριβές. Όμως με τη διάδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων το κόστος των μπαταριών μειώνεται ραγδαία. Στο μεταξύ, οι ερευνητές αναζητούν αλγορίθμους για τον έλεγχο των ενεργειακών φορτίων σε πραγματικό χρόνο, ώστε όταν μειωθεί το συνολικό κόστος για την εγκατάσταση υποδομών παραγωγής και εξοικονόμησης στα κτίρια, να υπάρχουν και τα κατάλληλα εργαλεία.