Αυθαίρετα: Ποιες περιπτώσεις ξεμπλοκάρουν (νέος Νόμος)Αλλαγές έφεραν οι νέες διατάξεις του Νόμου 4759/2020, ξεμπλοκάροντας πολλές περιπτώσεις αυθαιρέτων. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις αφορούν την Κατηγορία 5 των αυθαιρέτων (ν.4495/17).


Η Κατηγορία 5 περιλαμβάνει:
  • πλήρως αυθαίρετα κτίρια, χωρίς οικοδομική άδεια
  • κτίρια που κτίστηκαν μεν με οικοδομική άδεια, αλλά παρουσιάζουν αυθαιρεσίες που υπερβαίνουν το 40% της κάλυψης και δόμησης ή το 20% του ύψους τους.

Αν και στις 30/09/2020 είχε λήξει η προθεσμία δυνατότητας τακτοποίησης για την Κατηγορία 5, με τον νέο Νόμο δίνεται λύση για την τακτοποίηση ορισμένων περιπτώσεων με νέα προθεσμία την 31/12/2025.


Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η τακτοποίηση των υπόλοιπων κατηγοριών αυθαιρέτων (1 έως 4) συνεχίζονται κανονικά όπως παρουσιάζουμε αναλυτικά σε προηγούμενο άρθρο. Ως εκ τούτου, γεννάται η ανάγκη αρχικού ελέγχου ενός ακινήτου από μηχανικό για να προκύψει η κατηγορία αυθαρεσίας στην οποία κατατάσσεται.


Μη χάνετε τις εξελίξεις, εγγρφαείτε εντελώς δωρεάν στο NEWSLETTER μας εδώ.


Οι περιπτώσεις από την Κατηγορία 5 που ξεμπλοκάρουν:

  • Ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός χρόνου από την έκδοση της κατακυρωτικής έκθεσης.
  • Ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός έτους.
  • Ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός από την αποβολή του μισθωτή ή την απόδοση του μισθίου στον κύριο ή επικαρπωτή τους.
  • Ακίνητα που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. «ΕΤΑΔ ΑΕ», εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός έτους από την καταχώρηση ή εγγραφή της μεταβίβασής τους στα οικεία κτηματολόγια ή υποθηκοφυλακεία.
  • Ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν εντός του 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός έτους.