Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ξεκίνησε η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) - Πότε απαιτείται και τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων.Η ΗΤΚ είναι γεγονός και ήδη έχει ενεργοποιηθεί ύστερα από την απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5447/2020. Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ταυτότητα Κτιρίου» πραγματοποιήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Η ΗΤΚ αφορά τόσο ολόκληρα κτίρια όσο και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (οριζόντιες ή κάθετες). Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρέωση για υπαγωγή στην ΗΤΚ έχουν όλα τα κτίρια, υφιστάμενα και νέα. Έτσι, η ΗΤΚ θα αποτελέσει σταδιακά το ψηφιακό μητρώο του κτιριακού αποθέματος της χώρας.


Τι ισχύει για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, τα υφιστάμενα και τα νέα κτίρια. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.