Αποφάσεις για τους όρους δόμησης τουριστικών υποδομών από ΥΠΕΝ και υπουργείο Τουρισμού

 
 
Στην σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του ειδικού χωροταξικού του τουρισμού, που θα καθορίσει τον σχεδιασμό και τους όρους δόμησης των τουριστικών υποδομών της χώρας για τα επόμενα χρόνια, προχωρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στην Επιτροπή που θα προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του YΠΕΝ και του συναρμόδιου υπουργείου Τουρισμού, με στόχο τον συντονισμό και την παρακολούθηση της ομάδας που καταρτίζει το ειδικό χωροταξικό.

Ο κορμός του σχεδιασμού είναι ήδη έτοιμος ωστόσο υπάρχουν ακόμη μια σειρά ζητήματα που τα δύο υπουργεία πρέπει να «κλειδώσουν» για να οριστικοποιηθούν τα νέα μέτρα. Ένα από αυτά αποτελεί και το θέμα με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb) για τις οποίες θα ληφθούν μέτρα και κριτήρια ανά περιοχή.

Ήδη, στο πολεοδομικό και χωροταξικό νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση από τις αρχές Αυγούστου έχουν συμπεριληφθεί αρκετές διατάξεις –προάγγελος του ειδικού χωροταξικού, το οποίο δεν αναμένεται να θεσμοθετηθεί πριν το 2021.

Έμφαση στις οργανωμένες αναπτύξεις

Ιδιαίτερα ευνοϊκές αποδεικνύονται για τον τουρισμό οι ρυθμίσεις για την ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών σε οργανωμένες πολεοδομικά περιοχές, τους λεγόμενους οργανωμένους «υποδοχείς» (ΕΣΧΑΣΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΠΟΤΑ κ.α), για τους οποίους χορηγείται μπόνους στο συντελεστή δόμησης (διαμορφώνεται σε 0,20 από 0,15). Aπό τον κανόνα εξαιρούνται η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Εύβοια και η Ρόδος όπου ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 0,12 (από 0,10).

Για πρώτη φορά προβλέπεται μια νέα κατηγορία τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας στις οργανωμένες αναπτύξεις, που κατεβάζει την αρτιότητα στα 50 στρέμματα από 150 στρέμματα που ήταν μέχρι σήμερα.

Τα ξενοδοχεία που περιλαμβάνονται στις υποδομές αυτές κατατάσσονται στην κατηγορία των ιδιαιτέρως αναβαθμισμένων. Για τη δημιουργία μεικτών τουριστικών καταλυμάτων μικρής κλίμακας εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Μεικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας επιτρέπεται να δημιουργούνται και εντός εγκαταλελειμμένων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων σε συνδυασμό με την ανάπλαση τμήματος ή και του συνόλου του οικισμού. Με ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού καθορίζονται ειδικές ενεργειακές προδιαγραφές για τα μεικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας, ειδικά όσον αφορά την εξοικονόμηση νερού, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Οι νέες ρυθμίσεις ενώ καθιστούν αυστηρότερο το πλαίσιο δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, διαμορφώνοντας τα όρια αρτιότητας στα 8 στρέμματα για τα τουριστικά καταλύματα και τις τουριστικές υποδοµές, κατ’ εξαίρεση θεωρούν άρτια και οικοδομήσιμα και γήπεδα ελάχιστου εμβαδού 4.000 τ.μ, αρκεί να πληρούν ενεργειακά, περιβαλλοντικά ή πολεοδομικά κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πολεοδομικά κριτήρια

To σχέδιο νόμου καθορίζει τους όρους και κανόνες για τα ιδιαιτέρως αναβαθμισμένα και τα αναβαθμισμένα τουριστικά καταλύματα που αποτελούν μια νέα κατηγορία με βάση πολεοδομικά κριτήρια. 
 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, υιοθετούνται επίσης και τα κριτήρια που σήμερα λαμβάνονται υπόψη για την απονομή αστεριών στα τουριστικά καταλύματα, προκειμένου βάσει αυτών να παρέχονται και πολεοδομικής φύσεως προνόμια (όπως αρτιότητα με πρόσωπο σε δημοτικές οδούς τύπου Β ή αυξημένος συντελεστής δόμησης).

Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται:
  • η ύπαρξη χώρου στάθμευσης εντός του γηπέδου με ελάχιστο αριθμό θέσεων ίσο με τον αριθμό των δωματίων ή διαμερισμάτων του καταλύματος
  • η ύπαρξη στεγασμένου χώρου στάθμευσης
  • η διαθεσιμότητα μπαλκονιού ή βεράντας για το 50% των δωματίων ή διαμερισμάτων
  • η ύπαρξη ελάχιστου εμβαδού υποδοχής 0,8 τ.μ. ανά κλίνη η ύπαρξη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ.

Προδιαγραφές μπαίνουν και για τα δωμάτια με ελάχιστο εμβαδόν τα 25 τ.μ. για μονόκλινα, τα 30 τ.μ. για δίκλινα και τα 36 τ.μ. για τρίκλινα ή 42 τ.μ. για διαμερίσματα ενός χώρου, 55 τ.μ. για διαμερίσματα δύο χώρων, 75 τ.μ. για διαμερίσματα τριών χώρων και 25 τ.μ. επιπλέον για κάθε χώρο διαμερίσματος για διαμερίσματα τεσσάρων χώρων και άνω. Η ύπαρξη τουλάχιστον 2 σουϊτών θεωρείται επίσης στοιχείο αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Όσα καταλύματα διαθέτουν τουλάχιστον έξι από τα παραπάνω κριτήρια θεωρούνται ιδιαιτέρως αναβαθμισμένα και όσα διαθέτουν τέσσερα ή πέντε θεωρούνται αναβαθμισμένα.

Ένα ολόκληρο άρθρο αφιερώνει το πολεοδομικό νομοσχέδιο και για τις ΠΟΤΑ (Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης) για τις οποίες προβλέπει αύξηση του συντελεστή δόμησης από 0,2 σε 0,25, όταν πολεοδομούνται. Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ξεχωρίζει η δυνατότητα στο σχεδιασμό, οδοί που διασχίζουν τις περιοχές αυτές «να μπορούν να μετατοπίζονται κατά το σχήμα, την έκταση και τη θέση τους για την καλύτερη λειτουργική εξυπηρέτηση της Π.Ο.Τ.Α. και εξασφάλιση της συνέχειας των εκτάσεών της, καθώς και να καθορίζονται τα απαραίτητα έργα για την εξασφάλιση της πρόσβασης τρίτων ιδιοκτητών και άλλων χρηστών που εξυπηρετούνταν από τις μετατοπιζόμενες οδούς». Με προεδρικό διάταγμα, τα εντός των ορίων τμήματα των οδών της ΠΟΤΑ, εφόσον κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού ή τρίτων, μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση.

Η απόκτηση της κυριότητας των τμημάτων των καταργούμενων οδών από τον φορέα της Π.Ο.Τ.Α. θεωρείται δημόσιας ωφέλειας και για την ιδιοκτησιακή ενσωμάτωσή τους στην έκταση της Π.Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

Η σύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής

Η Διυπουργική Επιτροπή για το χωροταξικό σχεδιασμό απαρτίζεται επίσης από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, Κωνσταντίνο Λούλη (σ.σ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα αντικατασταθεί) και εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, Γεωργία Κοτίνη, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού Φωτεινή Στεφανή και την Δήμητρα Βυτόγιαννη, μετακλητή συνεργάτιδα στο ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιου για θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Δημήτρη Οικονόμου). Από το υπουργείο Τουρισμού συμμετέχουν η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), Ελένη Χατζηγεωργίου – Λουτσίδη και ο Πασχάλης Σαμαρίνης, υπάλληλος του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Υπουργείου Τουρισμού.

Συμμετέχουν επίσης στην Επιτροπή, τα μέλη της ομάδας επίβλεψης του μελετητικού έργου του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό και εμπειρογνώμονες όπως ο Ανέστης Γουργιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Μαρία Μάρακα, πρώην Διευθύντρια Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και ο Αλέξανδρος Βασιλάκης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός.


newmoney.gr