Παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων έως 30 Σεπτεμβρίου

Πηγαίνει στη Βουλή η τροπολογία που θα δώσει παράταση στην προθεσμία τακτοποίησης αυθαιρέτων με το Ν.4495/17.Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες στις Πολεοδομίες είναι αρκετά αργές λόγω των μέτρων για τον COVID-19, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να βιαστούν για να μη βρεθούν εκτός των ευνοϊκών ρυθμίσεων που ισχύουν έως τις 30/9/2020.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων στη Θεσσαλονίκη


Τι ισχύει μετά

 Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι την 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4. 

Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1 Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο:
κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.
  • κατά 20% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,
  • κατά 25% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,
  • κατά 30% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,
  • κατά 35% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,
  • κατά 40% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.
Πηγή: ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί