Εργασίες μικρής κλίμακας: Τι άλλαξε με τη νέα Υπουργική Απόφαση


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 1843 Β’/2020 με θέμα: «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της».

Με αυτή την Υπουργική Απόφαση, έρχονται αλλαγές, προσθήκες αλλά και διευκρινίσεις σε θέματα εργασιών μικρής κλίμακας.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Κουζίνα: Σχεδιάζοντας με βάση την άνεση και τη λειτουργικότητα


Οι βασικότερες αλλαγές για τις εργασίες μικρής κλίμακας:

  1. Αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις σε περίπτωση εσωτερικής διαρρύθμισης σε ανακαινίσεις και αλλαγές χρήσης. Λαμβάνεται υπόψη του μηχανικού ρητώς η στατική μελέτη του κτιρίου.
  2. Καταργείται η δυνατότητα προσθήκης χώρου 5 τ.μ. για λόγους υγιεινής και χρήσης σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31/01/1983 σε στάσιμους οικισμούς προ του 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων.
  3. Εντάσσεται στις διατάξεις άδειας εργασιών μικρής κλίμακας ο διαχωρισμός των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων.
  4. Εντάσσεται στις εργασίες μικρής κλίμακας η τοποθέτηση – εγκατάσταση συστημάτων ηχομόνωσης σε εξωτερικά μηχανήματα κλιματισμού επιχειρήσεων.
  5. Εντάσσεται στις εργασίες μικρής κλίμακας η κατασκευή χώρων εισόδου εντός των οικοπέδων και γηπέδων.

Χρήσιμες συμβουλές:

  • Συμβουλευτείτε έναν Μηχανικό για τις εργασίες που θα θέλατε να κάνετε σε ένα ακίνητο
  • Μάθετε τις υποχρεώσεις σας προς το Δημόσιο όταν εκτελείται εργασίες
  • Τακτοποιείστε τα αυθαίρετα κτίρια ή χρήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2020 για να αξιοποιήσετε τις ειδικές εκπτώσεις και ευνοϊκές ρυθμίσεις (αναμένεται πιθανή παράταση)
  • Διορθώστε το Ε9 εφόσον υπάρχουν λάθη και παραλήψεις
  • Δηλώστε τα αδήλωτα τετραγωνικά στους Δήμους έως τις 30 Ιουνίου 2020 για να γλιτώσετε αναδρομικές οφειλές και πρόστιμα για τα δημοτικά τέλη και ΤΑΠ (αναμένεται πιθανή παράταση)

Του Πέτρου Παπαναούμ, M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος