Ενεργειακή κλάση Α και Α+ από την 1η Ιουνίου 2021 για τα νέα κτίρια


Άρθρο της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί - Βρείτε όλα τα άρθρα μας


Παρατείνεται η υποχρέωση για κατασκευή των νέων κτιρίων με προδιαγραφές για ενεργειακή κλάση Α και Α+.

Τι αποφασίστηκε

ΥΠΕΝ και ΤΕΕ συμφώνησαν τα εξής:
  • Για οικοδομικές άδειες που είναι εν ισχύ και εκδόθηκαν έως 31/12/2019, τα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής κλάσης Β.
  • Για τις οικοδομικές άδειες με έκδοση από 1/1/2020 έως 31/5/2021, προβλέπεται υποχρέωση κατάθεσης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης για ενεργειακή κλάση Β+.
  • Για οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν από 1/6/2021, οι μελέτες θα πρέπει να τεκμηριώνουν την κατάταξή στην ενεργειακή κλάση Α.

Εκτιμήσεις

Με αυτές τις αποφάσεις θεωρείται ότι θα δοθεί ο κατάλληλος χρόνος στον κατασκευαστικό κλάδο, ώστε από το καλοκαίρι του 2021 τα νέα κτίρια να είναι πολύ χαμηλής ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Όσον αφορά το κόστος κατασκευής ενός κτιρίου κατηγορίας Α ή Α+ έναντι κατηγορίας Β, αυτό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί:
  • Κατά 5% – 10% για ένα διαμέρισμα ή για μια πολυκατοικία.
  • Κατά 15% για μια μονοκατοικίας.


Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό μας στο email σας