Η AI αυξάνει τα κέρδη των επιχειρήσεων 80% πιο γρήγορα

Οι οργανισμοί που υιοθετούν την Τεχνητή νοημοσύνη (AI) και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες στα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες αυξάνουν τα ετήσια κέρδη τους κατά 80% πιο γρήγορα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη από την Enterprise Strategy Group και την Oracle.

Στη διεθνή αυτή έρευνα, που φέρει τον τίτλο Emerging Technologies: The competitive edge for finance and operations, συμμετείχαν 700 στελέχη χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών λειτουργιών από 13 χώρες. Η μελέτη κατέδειξε ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες – AI, Internet of Things (IoT), blockchain, ψηφιακοί βοηθοί (digital assistants) – έχουν ξεπεράσει το σημείο καμπής όσον αφορά την υιοθέτηση, ξεπερνούν τις προσδοκίες και δημιουργούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους οργανισμούς.

Η AI και οι Ψηφιακοί Βοηθοί βελτιώνουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα στα χρηματοοικονομικά

Οι οργανισμοί που υιοθετούν τις αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών έχουν πολύ μεγαλύτερα πλεονεκτήματα από τα αναμενόμενα. Συγκεκριμένα, τα σφάλματα στους οργανισμούς χρηματοοικονομικών έχουν μείωση της τάξης του 37% κατά μέσο όρο ενώ σε ποσοστό 72%, οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν λύσεις AI έχουν καλύτερη κατανόηση της συνολικότερης απόδοσης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Επίσης, σε ποσοστό 83%, τα στελέχη πιστεύουν ότι η AI θα αυτοματοποιήσει πλήρως τις διαδικασίες κλεισίματος οικονομικών περιόδων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι τεχνολογίες AI, IoT και Blockchain βελτιώνουν την αποκρισιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain)

Η AI, το IoT, το blockchain και οι ψηφιακοί βοηθοί βοηθούν τους οργανισμούς να βελτιώσουν την ακρίβεια, την ταχύτητα και τη διορατικότητα στις διεργασίες και την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα στελέχη που ερωτήθηκαν αναμένουν ότι θα υπάρξει πρόσθετη επιχειρηματική αξία καθώς οι εφαρμογές blockchain καθιερώνονται.

Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν την AI στις εφοδιαστικές αλυσίδες τους έχουν δει μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης παραγγελιών κατά 6,7 εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο. Επιπλέον, η εφαρμογή δεδομένων IoT στις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, βοηθά τους οργανισμούς να μπορούν να μειώσουν τα λάθη διεκπεραίωσης κατά μέσο όρο στο 26%.

Στο μεταξύ, οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν ψηφιακούς βοηθούς στην εφοδιαστική τους αλυσίδα έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζόμενων κατά 28% και την ταχύτητα της ανάλυσης κατά 26%. Από την άλλη, το 87%, οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν blockchain έχουν πετύχει ή υπερβεί τις προσδοκίες όσον αφορά την απόδοση της επένδυσης (ROI). Σε ποσοστό 82% αναμένουν ότι θα αποκομίσουν σημαντική επιχειρηματική αξία στο επόμενο έτος.

Σε ποσοστό 78%, τα στελέχη πιστεύουν ότι η δυνατότητα επικύρωσης των δεδομένων παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας με λύσεις blockchain θα μειώσει τα περιστατικά απάτης στην εφοδιαστική αλυσίδα κατά 50% ή περισσότερο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Σε ποσοστό 68%, οι ερωτηθέντες βλέπουν την αυξημένη επιχειρηματική ευφυΐα ως βασικό πλεονέκτημα της αναδυόμενης τεχνολογίας στις διεργασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες σημαίνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι οργανισμοί έχουν πια υιοθετήσει αναδυόμενες τεχνολογίες, ενώ όσοι προχώρησαν νωρίς σε αυτό το βήμα (όσοι χρησιμοποιούν τρεις ή περισσότερες λύσεις) απολαμβάνουν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και είναι πιο πιθανό να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους.

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν καθιερωθεί και σε ποσοστό 84% οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από αυτές τις τεχνολογίες (AI, IoT, blockchain, ψηφιακούς βοηθούς) στην παραγωγή. Σε ποσοστό 82% οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν τρεις ή περισσότερες αναδυόμενες τεχνολογίες προπορεύονται του ανταγωνισμού, σε σύγκριση με μόνο το 45% των οργανισμών που δεν χρησιμοποιούν καμία.

Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν πολλαπλές αναδυόμενες τεχνολογίες είναι 9,5 φορές πιο πιθανό να έχουν κορυφαίες επιδόσεις όσον αφορά την ακρίβεια στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές διεργασίες. Οι οργανισμοί είναι 2-3 φορές πιο πιθανό να αγοράσουν έτοιμες λύσεις αναδυόμενων τεχνολογιών παρά να τις δημιουργήσουν μόνοι τους (το ποσοστό διαφέρει μεταξύ των τεχνολογικών λύσεων).

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (91%) δήλωσαν ότι θεωρούν τις εφαρμογές SaaS ως βασικό παράγοντα υλοποίησης αναδυόμενων τεχνολογιών.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αυξημένα κέρδη

Ο Juergen Lindner, Senior Vice President, SaaS product marketing, Oracle, δήλωσε: «Η AI, το IoT, το blockchain και οι ψηφιακοί βοηθοί δίνουν στους οργανισμούς τη δυνατότητα να καινοτομούν πιο γρήγορα, δημιουργώντας σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και φέρνοντας αυξημένα κέρδη για τις εταιρείες που υιοθετούν αυτές τις τεχνολογίες πιο αποφασιστικά από ό,τι οι ανταγωνιστές τους.

Από τη μελέτη προκύπτει ότι αυτές οι τεχνολογίες έχουν καθιερωθεί και ότι οι οργανισμοί που δεν ακολουθούν τις εξελίξεις διακινδυνεύουν να μείνουν πίσω στην αγορά. Για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να εξελιχθούν πιο γρήγορα από τις αλλαγές στην αγορά και συνεπώς να προσπεράσουν τον ανταγωνισμό, ενσωματώνουμε διαρκώς τις αναδυόμενες τεχνολογίες απευθείας στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Αυτό γίνεται για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις τεχνολογίες οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.»

Ο John McKnight, EVP Research and Analyst Services, Enterprise Strategy Group, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη κάνει σαφές το γεγονός ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν περάσει το στάδιο της δοκιμής και κινούνται προς τη φάση της ευρείας διάδοσης και υιοθέτησης. Η επιχειρηματική βιωσιμότητα αυτών των τεχνολογιών σε τομείς όπως τα χρηματοοικονομικά και οι επιχειρησιακές λειτουργίες ωριμάζει με γρήγορο ρυθμό – και στις περισσότερες περιπτώσεις τα πλεονεκτήματα ξεπερνούν τις προσδοκίες. Επιπλέον, η μελέτη δείχνει ότι κάθε αναδυόμενη τεχνολογία συμπληρώνει και ενισχύει τα πλεονεκτήματα των άλλων, πράγμα που τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης.»

startupper.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!