Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές το Νοέμβριο-Θετικό το πρόσημο στο 11μηνο

Στα 2.712,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν το Νοέμβριο οι εξαγωγές της χώρας, έναντι 3.060,3 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2018 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Νοέμβριο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 25,2 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,3% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία πτώση κατά 42,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2018.

Τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ήταν 4.320,4 εκατ. ευρώ έναντι 4.563,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας κάμψη, σε ευρώ, 5,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 10,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφεται αύξηση κατά 4,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2018.

Με βάση τα παραπάνω, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.608,0 εκατ. ευρώ (1.753,9 εκατ. δολάρια) έναντι 1.502,8 εκατ. ευρώ (1.682,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,0%. Στην αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται αύξηση του ελλείμματος κατά 35,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 47,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7% σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2018.

Τα στοιχεία 11μηνου

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 30.902,2 εκατ. ευρώ (34.720,8 εκατ. δολάρια) έναντι 30.879,0 εκατ. ευρώ (36.660,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 0,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 903,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 949,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων στο 11μηνο έφτασε τα 51.050,6 εκατ. ευρώ (57.016,7 εκατ. δολάρια) έναντι 49.852,3 εκατ. ευρώ (58.841,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 2,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.277,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%. και χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία σημειώνεται αύξηση κατά 2.099,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019 ανήλθε σε 20.148,4 εκατ. ευρώ (22.295,9 εκατ. δολάρια) έναντι 18.973,3 εκατ. ευρώ (22.181,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,2%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή είναι θετικό κατά 1.374,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,1% και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία επίσης θετικό κατά 1.150,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,6%.


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!