Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν προσλήψεις το επόμενο τρίμηνο - Ερευνα Manpower

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup που δημοσιεύονται σήμερα, οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν ισχυρά σχέδια προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο, με το 25% των εργοδοτών να προβλέπει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 6% να προβλέπει μείωση και το 67% να μην αναμένει κάποια αλλαγή.

Μετά την εποχική αναπροσαρμογή των δεδομένων, οι Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +25%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη της έρευνας, 12 χρόνια πριν. Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση τόσο με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

"Τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε μια φάση ανάκαμψης, με τις πιο ελπιδοφόρες προοπτικές να καταγράφονται στον κλάδο της Ενέργειας, του Εμπορίου αλλά και των Κατασκευών. Είναι γνωστό ότι ο τομέας της Ενέργειας έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές με την δραστηριοποίηση νέων εταιρειών και νέων θέσεων εργασίας αντίστοιχα. Οι ισχυρές τουριστικές ροές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων σε συνοικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, αυξάνοντας τον αριθμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας κατ’ επέκταση τον τομέα των Κατασκευών. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι στην περιφέρεια της Αττικής οι εργοδότες αναμένουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων των τελευταίων 12 ετών”, δηλώνει ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδος.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Κατά το προσεχές τρίμηνο, προβλέπονται αυξήσεις του αριθμού απασχολουμένων και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι πιο ισχυρές προθέσεις προσλήψεων αναμένεται να παρατηρηθούν στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση και τον τομέα του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου, με αισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +37% και +33% αντίστοιχα.

Οι εργοδότες του τομέα Κατασκευών αναμένουν σημαντική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, με Προοπτικές της τάξης του +30%, ενώ στους τομείς Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Μεταφορές & Επικοινωνίες οι Προοπτικές ανέρχονται σε +28% και +24% αντίστοιχα.

Παράλληλα, η πιο αδύναμη πρόθεση προσλήψεων καταγράφεται στον τομέα της Γεωργίας, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +12%, και στον τομέα Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες, με Προοπτικές της τάξης του +13%.

Τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Οι εργοδότες του τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση καταγράφουν τη σημαντικότερη βελτίωση, ύψους 15 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές τον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι Προοπτικές βελτιώνονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε δύο τομείς - των Κατασκευών και των Μεταφορών & Επικοινωνιών - και κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική). Ωστόσο, οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας καταγράφουν σχετικά σταθερά σχέδια προσλήψεων.

Σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι εργοδότες αναφέρουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σημαντική βελτίωση, της τάξης των 31 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 16 και 13 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα στους τομείς του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και των Κατασκευών. Οι εργοδότες του τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναφέρουν αύξηση της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές του τομέα των Μεταφορών & Επικοινωνιών ενισχύονται κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι Προοπτικές αποδυναμώνονται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας και στον τομέα Δημόσιο & Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Συγκρίσεις ανά μέγεθος οργανισμού

Αναμένονται αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο.

Τον πιο δυναμικό ρυθμό προσλήψεων αναμένουν οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι αναφέρουν στιβαρές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +32%. Δραστήρια αγορά εργασίας προβλέπεται και για τους εργοδότες των Μεσαίων και Μικρών επιχειρήσεων, με Προοπτικές της τάξης του +26% και +25% αντίστοιχα, ενώ οι Προοπτικές για τις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε +18%. Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι εργοδότες των Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν αύξηση της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στις Μεσαίες όσο και στις Μεγάλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι εργοδότες στις Πολύ Μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν βελτίωση της τάξης των 4 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες στις Μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν τη σημαντικότερη αύξηση, της τάξης των 9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι Προοπτικές βελτιώνονται κατά 8 και 6 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργοδότες των Πολύ Μικρών και των Μεγάλων επιχειρήσεων, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές στην κατηγορία των Μεσαίων επιχειρήσεων.

Διεθνείς Συγκρίσεις

Περισσότεροι από 58.000 εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης δραστηριότητας στην αγορά εργασίας* κατά το A’ Τρίμηνο του 2020. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2020, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;»

Η έρευνα της ManpowerGroup για το πρώτο τρίμηνο του 2020 αποκαλύπτει ότι οι εργοδότες σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες που συμμετείχαν, αναμένουν να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων στο διάστημα έως και το τέλος Μαρτίου 2020.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 15 από τις 43 χώρες και επικράτειες, ενώ οι εργοδότες σε 23 καταγράφουν αποδυναμωμένες προοπτικές προσλήψεων. Σε πέντε, δεν αναμένεται καμία αλλαγή. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες σε 12 χώρες και επικράτειες καταγράφουν ενισχυμένη πρόθεση προσλήψεων, ενώ προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται αποδυναμωμένες σε 26 και παραμένουν αμετάβλητες σε πέντε. Οι ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων αναμένονται σε Ελλάδα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, ΗΠΑ και Ρουμανία, ενώ η πιο αδύναμη δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται να σημειωθεί σε Παναμά, Αργεντινή, Κόστα Ρίκα, Ιταλία και Ισπανία.

Αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, και στις 26 χώρες της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική (ΕΜΕΑ) που συμμετέχουν στην Έρευνα. Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε 10 χώρες, αλλά αποδυναμώνονται σε 12. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές βελτιώνονται σε οκτώ χώρες, αλλά αποδυναμώνονται σε 13. Οι εργοδότες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία αναμένουν τον ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι πιο αδύναμες προθέσεις προσλήψεων προβλέπονται σε Ιταλία και Ισπανία.

Οι εργοδότες και στις επτά χώρες της Ασίας-Ωκεανίας αναμένουν αύξηση του αριθμού απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο. Σε σύγκριση το προηγούμενο τρίμηνο, τα σχέδια προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις χώρες και επικράτειες, και αποδυναμώνονται σε άλλες τρεις. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε έξι χώρες και επικράτειες, ενώ βελτιώνονται σε μία. Η ισχυρότερη πρόθεση προσλήψεων καταγράφεται από τους εργοδότες σε Ιαπωνία και Ταϊβάν, ενώ οι πιο επιφυλακτικές Προοπτικές καταγράφονται στην Κίνα.

Οι εργοδότες στις εννέα από τις 10 χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής που συμμετείχαν στην έρευνα, προσδοκούν να αυξήσουν τον αριθμό απασχολουμένων κατά το προσεχές τρίμηνο, ενώ οι εργοδότες στον Παναμά αναφέρουν αβέβαια σχέδια προσλήψεων και την μόνη αρνητική πρόβλεψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2019, οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε δύο χώρες της Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Αμερικής, αλλά επιδεινώνονται σε οκτώ. Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες σε τρεις χώρες καταγράφουν ενισχυμένες προοπτικές προσλήψεων, ενώ οι Προοπτικές αποδυναμώνονται σε επτά. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας της περιφέρειας αναμένονται στις ΗΠΑ και την Κολομβία, ενώ η πιο αδύναμη πρόθεση προσλήψεων καταγράφεται στον Παναμά.

kerdos.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!