Αλλάζει σελίδα η Euromedica

H αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων για εξυγίανση (κατά το άρθρο 106α παρ. 6 του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007) ήταν μια προοπτική που εξεταζόταν τους τελευταίους μήνες από τη νέα διοίκηση της Euromedica, όπως είχε μεταδώσει το Capital.gr, μετά την απομάκρυνση της οικογένειας Λιακουνάκου.

Αυτό τελικά προκρίθηκε από τη διοίκηση της εισηγμένης, όπως ανακοίνωσε χθες, στο πλαίσιο της μείωσης των οφειλών, αλλά και για την εξασφάλιση της ανάπτυξής της. Όπως αναφέρεται μάλιστα στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση που δημιουργεί τις προϋποθέσεις να ανταποκριθεί η εταιρεία, με βάση τις δυνατότητές της, στη ρύθμιση των οφειλών της καθώς και στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου business plan που θα διασφαλίσει όχι μόνο την ομαλή και αδιάκοπη λειτουργία της, αλλά και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξή της. Το επόμενο βήμα είναι η οριστικοποίηση του πλάνου εξυγίανσης, για την οποία θα χρειαστούν κάποιοι μήνες.

6 εκατ. ευρώ από τη Healthcare Investors

Ήδη η Healthcare Investors, που ελέγχεται από το επενδυτικό κεφάλαιο Farallon Capital και αποτελεί στρατηγικό επενδυτή στην Euromedica έχει, όπως ενημερώνει η εισηγμένη, καταβάλλει περίπου 6 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και μισθοδοσίας.

Με τα χρήματα αυτά, όπως λέει το ρεπορτάζ, έχουν πληρωθεί μισθοδοσίες του προσωπικού και έχουν ρυθμιστεί οφειλές, ενώ διασφαλίζονται και οι θέσεις εργασίας.

Παράγοντες της Euromedica σημειώνουν πως μέχρι το Μάρτιο θα έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές προς τους εργαζόμενους. Η διοίκηση της Euromedica τονίζει ακόμη πως προγραμματίζονται νέες προσλήψεις και τηρούνται οι δεσμεύσεις για την εξόφληση της μισθοδοσίας προηγούμενων μηνών, καθώς και της εμπρόθεσμης καταβολής της τρέχουσας μισθοδοσίας. Την ίδια ώρα, η Healthcare Investors σκοπεύει να επενδύσει άλλα 4 εκατ. ευρώ άμεσα.

Γενική συνέλευση για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων

Παράλληλα οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Δεκεμβρίου στα γραφεία της εταιρείας επί της λεωφ. Μεσογείων, όπου μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση των ετησίων, εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2017 – 31.12.2017.

Υπενθυμίζεται πως μετά από αίτημα της Farallon Capital, που είχε εξαγοράσει στα τέλη του 2017 δάνεια της Euromedica ονομαστικής αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ, είχε συγκληθεί τον Ιούνιο έκτακτη γενική συνέλευση, όπου αποφασίστηκε η ανάκληση των µελών του διοικητικού συμβουλίου που ελεγχόταν από την οικογένεια Λιακουνάκου και η εκλογή νέου.

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων αποτελούσε μια από τις βασικές προτεραιότητες του νέου διοικητικού συμβουλίου. Η Euromedica δεν είχε δημοσιεύσει τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 και κατ’ επέκταση και τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 και τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.

capital.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!