Χωρίς συναινέσεις πλέον οι τακτοποιήσεις και μεταβιβάσεις αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους

Απελευθερώνονται να μεταβιβαστούν από ιδιώτες, Τράπεζες και χαρτοφυλάκια επενδυτικών «funds» «κόκκινων δανείων» χιλιάδες αστικά ακίνητα, με νέα πολεοδομική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή, ως προσθήκη στο ενεργειακό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ. Συγκεκριμένα καταργείται η μέχρι τώρα απαιτούμενη συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών του κτιρίου, ως αναγκαία προϋπόθεση για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στις περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας με παραβάσεις που αφορούν την επέκταση αυτής καθ’ ύψος ή κατά πλάτος (οριζόντιας) και την κατάληψη κοινοχρήστου ή κοινοκτήτου χώρου.

Στη νέα νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι «υπόχρεος για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης που τις ιδιοχρησιμοποιεί χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής».

Συμβόλαια

Η νέα ρύθμιση του ΥΠΕΝ εξυπηρετεί χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, ώστε να μπορούν να καλυφθούν συμβολαιογραφικά ιδιοκτησίες με νομιμοποιημένες αυθαίρετες κατασκευές και επεκτάσεις, όπως επίσης και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους πολυκατοικιών αλλά και κάθε είδους επιμέρους ιδιοκτησίες κάθε είδους υφισταμένων κτιρίων (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, θέσεις στάθμευσης, υπόγειες αποθήκες κλπ.), χωρίς την μέχρι τώρα απαιτούμενη συναίνεση των συνιδιοκτητών, η οποία βέβαια δεν δίνονταν.

Πως προωθήθηκε

Η νέα νομοθετική πρόβλεψη του ΥΠΕΝ αποτελεί πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία είχε υποβληθεί στο στάδιο προετοιμασίας του ενεργειακού νομοσχεδίου σε συναντήσεις των εκπροσώπων των συμβολαιογράφων με τον υφυπουργό ΠΕΝ Δημήτρη Οικονόμου και τον γενικό γραμματέα ΠΕΝ Ευθύμιο Μπακογιάννη. Παράλληλα η πρόταση των συμβολαιογράφων έχει υιοθετηθεί και από την ομοσπονδία ιδιοκτητών (ΠΟΜΙΔΑ).

Οι συμβολαιογράφοι ζήτησαν και πέτυχαν την αλλαγή της πολεοδομικής ρύθμισης επισημαίνοντας προς το ΥΠΕΝ ότι «στις περιπτώσεις, που δεν έχουν συμπεριληφθεί από τον μηχανικό στη διαδικασία τακτοποίησης αυθαίρετες κατασκευές και υπερβάσεις, είτε δεν έχει τακτοποιηθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ακινήτου προβλέπεται από τη νομοθεσία ακυρότητα των συμβολαίων», προσθέτοντας πως «πρόκειται για πολλές χιλιάδες ακινήτων, τα οποία στην πράξη δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, με μεγάλες επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες και την κτηματαγορά».

Στην ίδια κατεύθυνση η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε «οτιδήποτε νομιμοποιείται, να μπορεί και να μεταβιβάζεται», επισημαίνοντας ότι «σήμερα στις πολυκατοικίες συμβαίνει το εξής παράδοξο: Πολλοί ιδιοκτήτες διαμερισμάτων νομιμοποιούν διάφορες μικροπαραβάσεις των ιδιοκτησιών τους σε κοινόχρηστους χώρους, που έχουν γίνει προ δεκαετιών, από κατασκευής τους, πλην όμως αδυνατούν να τις μεταβιβάσουν ακόμη και στα παιδιά τους γιατί δεν υπάρχει συμβολαιογραφική συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών. Για την επίλυση του σοβαρότατου κοινωνικού αυτού θέματος, υιοθετούμε και εμείς την παρακάτω πρόταση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου».

Οι νομοθετικές αλλαγές

Συγκεκριμένα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ έρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Αντικαθίσταται: στις τροποποιήσεις του νόμου 4495/17 (άρθρο 51 του νέου νομοσχεδίου για ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΑΠΕ), στο άρθρο 8 σημειώνεται ότι η παράγραφος 9 του άρθρου 98 του νόμου 4495/17 αντικαθίσταται ως εξής: «Πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, υπόχρεος για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής είναι ο ιδιοκτήτης που τις ιδιοχρησιμοποιεί χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των λοιπών συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής στον παρόντα νόμο των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων ή κοινοκτήτων μερών της οικοδομής που δεν έχουν απολέσει την κοινόχρηστη χρήση, ο επιμερισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου και των λοιπών δαπανών μεταξύ των συνιδιοκτητών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Διατηρείται: η παράγραφος 8 του άρθρου 98 του νόμου 4495/17, η οποία επίσης αναφέρεται σε τακτοποίηση αυθαιρέτου χωρίς συναίνεση συνιδιοκτητών, η οποία διατηρείται αναλυτικά προβλέπει ότι: «Επί αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών, εφόσον κατά τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους ως αποκλειστική χρήση, για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος δεν απαιτείται συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών. Ειδικώς, όταν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, που εξυπηρετούν τη συνιδιοκτησία έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε παράρτημα οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, προκειμένου το παράρτημα να αποκτήσει το χαρακτήρα κοινόχρηστου και κοινόκτητου χώρου της συνιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται».

Καταργείται: Υπενθυμίζεται ότι η επίμαχη διάταξη στην παράγραφο 9 του άρθρου 98 του νόμου 4495/17, που πλέον αντικαθίσταται και καταργείται προέβλεπε ότι «για την υπαγωγή στον παρόντα νόμο, οι υπόλοιπες περιπτώσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, που αφορούν σε κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ή αυθαιρεσίες επί κοινοχρήστων, απαιτείται η συναίνεση τον πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των συνιδιοκτητών».

πηγή: ecopress.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!