Επένδυση 100 εκατ. δολ. στον κλάδο της χαλυβουργίας φέρνει η εξυγίανση της Hellenic Steel

Επένδυση 100 εκατ. δολαρίων και εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, θα φέρει στη χώρα η επαναλειτουργία του εργοστασίου της Ελληνικής Χαλυβουργίας (Hellenic Steel), ύστερα από την επιτυχή συμφωνία εξυγίανσης της εταιρίας.

Τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας Hellenic Steel Co στην αγοράστρια εταιρεία Hellenic Steel Acquisition Co, έκαναν χθες οι Εκκαθαριστές της Hellenic Steel κ.κ. Νίκος Μαράντος και Δημήτρης Αντωνίου, υλοποιώντας τις διατάξεις επικύρωσης της συμφωνίας (απόφ.7304/2019 Πολ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης). Οι Εκκαθαριστές είχαν την συνδρομή του τμήματος αναδιάρθρωσης της Deloitte Ελλάδος με επικεφαλής τον κ. Αλέξη Χατζηπαύλου, Financial Advisory Services Partner, που είχε ορισθεί ως ειδικός σύμβουλος, καθ’ όλη τη διαδικασία της εκκαθάρισης, την περίοδο από Ιανουάριο 2017 μέχρι σήμερα. Επίσης εκτός από την Ομάδα της Deloitte καθοριστική συμμετοχή είχαν: το Δικηγορικό Γραφείου Πέτρου Δούμπη και Συνεργάτες σε όλη τη περίοδο της εκκαθάρισης και το Δικηγορικό Γραφείο Σεραφείμ Σωτηριάδη και Συνεργάτες στη διαδικασία εξυγίανσης-αναδιάρθρωσης. Από την πλευρά των πιστωτών συμμετείχαν η εταιρεία ILVA S.p.a και το Δικηγορικό Γραφείο Επαμεινώνδα Στυλοπούλου.

Σημειώνεται ότι, οι εκκαθαριστές της εταιρείας κ. Νίκος Μαράντος και κ. Δημήτρης Αντωνίου σε συνεργασία με την Deloitte, διεξήγαγαν το σύνολο των διαπραγματεύσεων τόσο με τον βασικό πιστωτή της Hellenic Steel Co, ILVA S.p.a, γεγονός που οδήγησε στην κατάρτιση πλαισίου συμφωνίας εξυγίανσης. Αναλυτικά, στα πλαίσια του αρ.106βδ, συντάχθηκε η έκθεση εμπειρογνώμονα από την Deloitte, για την βιωσιμότητα του σχεδίου εξυγίανσης, με την συναίνεση του 96,3% του συνόλου των πιστωτών καθώς και με τους επενδυτές. Το τίμημα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ορίσθηκε στα 12 εκατ. ευρώ, πλέον της ανάληψης του κόστους περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Σε περίπτωση που το αρμόδιο Υπουργείο δώσει παράταση στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο επενδυτής θα καταβάλει επιπλέον 1 εκατ. ευρώ το οποίο θα διανεμηθεί στους πιστωτές.

Συγκεκριμένα, θα μεταβιβαστούν:

α) το βιομηχανοστάσιο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός
β) μέρος του παθητικού της εταιρείας και συγκεκριμένα της ληφθείσας πρόβλεψης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων που απαιτούνταν να πραγματοποιηθούν για την επαναλειτουργία του εργοστασίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις εκτιμήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή στο ύψος των € 6,5 εκ.

Το ιστορικό της εξυγίανσης της Hellenic Steel

Η εταιρεία HELLENIC STEEL Co με έδρα την Θεσσαλονίκη είχε τεθεί σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 από τους υφιστάμενους μετόχους (κύριος μέτοχος η Ιταλική εταιρεία ILVA Commerciale S.p.a.) τον Νοέμβριο 2014 οπότε και έπαυσε η λειτουργία της.

Οι Εκκαθαριστές της εταιρείας, κ.κ. Νίκος Μαράντος και Δημήτρης Αντωνίου, ανέλαβαν χρέη εκκαθάρισης της εν λόγω εταιρείας από τις αρχές του 2017 και με την συνδρομή της Deloitte, προχώρησαν σε διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού της HELLENIC STEEL Co (Βιομηχανοστάσιο, μηχανολογικός εξοπλισμός, κτλ.) καθώς και μέρους των υποχρεώσεων της, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου του 106δ του N.3588/2007. Της εν λόγω διαδικασίας, προηγήθηκε ανοιχτή Διεθνής Διαγωνιστική Διαδικασία, η οποία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο 2018 προκρίνοντας ως προτιμητέο νέο επενδυτή την Αμερικάνικη εταιρεία Jordan International Co (Jordan) των αδελφών Nathan και Daniel Milikowsky που συνεργάζονται με την ναυτιλιακή εταιρεία Μoti S.A. των οικογενειών Κωνσταντινίδη - Μουνδρέα.

Οι νέοι επενδυτές διαθέτουν τεράστια εμπειρία στον Χάλυβα, αλλά και στις διεθνείς μεταφορές με πλοία που αποτελούν πλέον σοβαρό παράγοντα του τελικού κόστους. Μάλιστα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως και το 1997 που η Ιταλική ILVA εξαγόρασε την HELLENIC STEEL Co, η Jordan ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης της αγοράζοντας τουλάχιστον 120.000 τόνους ετησίως. Ορισμένες μάλιστα χρονιές η διακίνηση χάλυβα μεταξύ των δύο εταιρειών ξεπέρασε τους 200.000 τόνους.

Η εν λόγω μεταβίβαση σηματοδοτεί την άμεση επανεκκίνηση του εργοστασίου με σημαντικά οφέλη για την Ελληνική Οικονομία, όπου εκτός των εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας θα αναδημιουργηθεί η βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα στην χειμάζουσα βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης και θα τονωθεί η εν γένει περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα. Για την υλοποίηση της επένδυσης αυτής επενδύονται άμεσα και εντός της επόμενης 2ετίας συνολικά κεφάλαια της τάξης των 100 εκ. δολαρίων.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!