Tο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο STARGATE θα αναπτύξει μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την κλιματικά ευφυή γεωργία

Η γεωργία είναι ο παραγωγικός τομέας που εξαρτάται περισσότερο από κάθε άλλο από τις καιρικές συνθήκες, οι δε κλιματικές μεταβολές έχουν αντίκτυπο στη γεωργική παραγωγικότητα, αυξάνουν τις ζημίες στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και απειλούν τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Είναι επίσης αλήθεια ότι η γεωργοκτηνοτροφία παράγει περίπου το 25% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου επηρεάζοντας την αλλαγή του κλίματος και συμβάλλοντας σε ένα συνεχή κύκλο κλιματικών μεταβολών.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο STARGATE φιλοδοξεί να αναπτύξει μια μεθοδολογία έξυπνης, πολυεπίπεδης και ολιστικής προσέγγισης για μια κλιματικά έξυπνη γεωργία, αξιοποιώντας καινοτομίες του τομέα της διαχείρισης του μικροκλίματος και της διαχείρισης των ευρύτερων κινδύνων λόγω καιρικών συνθηκών. Η εν λόγω μεθοδολογία θα βασιστεί σε τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, κλιματικής νοημοσύνης και διαδικτύου των πραγμάτων, για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των δυνητικών επιλογών προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, καθώς και τη χάραξη πολιτικών προστασίας από τους κλιματικούς κινδύνους.

To STARGATE στοχεύει στην ανάπτυξη, δοκιμή και επίδειξη ενός πλαισίου που θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των γεωργικών συστημάτων στις κλιματολογικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ παράλληλα θα προσφέρει επιστημονικά αποτελέσματα για να καθοδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών προσαρμογής της σύγχρονης γεωργίας στην κλιματική αλλαγή.

Η εναρκτήρια συνάντηση του STARGATE πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019 υπό το συντονισμό του Καθηγητήτου Α.Π.Θ. και Συνεργάτη του ΕΚΕΤΑ Δρ. Δημήτριου Μόσχου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, δόθηκε έμφαση στην εμπέδωση μιας κοινής αντίληψης και στην κατάρτιση του λεπτομερούς σχεδίου δράσης για τους πρώτους μήνες του έργου. Επιπλέον, συζητήθηκε το πλήρες πρόγραμμα εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, ενώ συμφωνήθηκε η διοίκηση των εργασιών, καθώς και η δομή διαχείρισης και οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων του εταιρικού σχήματος.

Το STARGATE θα διαρκέσει 4 έτη μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023 και περιλαμβάνει 26 εταίρους από την Ελλάδα, την Τσεχία, το Ισραήλ, την Ισπανία, τη Λετονία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και το Βέλγιο.
_______________________________________________________________________

Εταιρικό σχήμα έργου STARGATE: 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ), LESPROJEKTSLUZBYSRO, MIGALGALILEERESEARCHINSTITUTELTD, VYZKUMNYUSTAVMELIORACIAOCHRANYPUDYVVI, AGRISATIBERIASL, NEUROPUBLICAE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, VIDZEMESAUGSTSKOLA, AGROAPPSI.K.E., METEOBLUEAG, PESSLINSTRUMENTSGMBH, INNOVAGRITECHSRL, DOISECOUNIPESSOALLDA, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, RegionofSouthMoravia, VIDZEMESPLANOSANASREGIONS, INSTYTUTCHEMIIBIOORGANICZNEJPOLSKIEJAKADEMIINAUK, INSTITUTFURANGEWANDTEINFORMATIK, AGRICULTURALCOMPANYINTHEUPPERGALILEE, ASPLANVIAKINTERNETAS, ROSTENICEAS, WIRELESSINFO, ΕΤΑΜ ΑΕ, SOCIEDADEPORTUGUESADEINOVACAO - CONSULTADORIAEMPRESARIAL, Γ &K ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ OE, VLAAMSEINSTELLINGVOORTECHNOLOGISCHONDERZOEKN.V.
_________________________________________________________________________

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Συντονιστή του Έργου
Καθηγητή του ΑΠΘ Δημήτριο Μόσχου dmoshou@auth.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!