Νέο SOS από τη βιομηχανία για το κόστος ενέργειας

Τον κώδωνα του κινδύνου για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας έκρουσε για ακόμη μια φορά η βιομηχανία, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τις έντονες ανησυχίες της για τις ρυθμίσεις που προωθούνται ενόψει του νέου μοντέλου λειτουργίας της αγοράς το 2020.

Μιλώντας στο συνέδριο του ΙΕΝΕ το μέλος του ΔΣ της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, Αντώνης Κοντολέων, υπογράμμισε ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία κατά την τελευταία δεκαετία ήταν και παραμένει μακράν υψηλότερο συγκρινόμενο με εκείνο των Ευρωπαίων ανταγωνιστών της.

Σύμφωνα με τον ίδιο η βασική αιτία για αυτό είναι η συνεχής θεσμοθέτηση μέτρων που έχουν οδηγήσει στην εδραίωση ενός θεσμοθετημένου ολιγοπωλίου σε μια αγορά που κατακλύζεται από στρεβλώσεις και ρυθμιστικά εμπόδια. Και βέβαια σύμφωνα με τον κ. Κοντολέων βασικό ρόλο έχει παίξει η παρατεταμένη καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέλος του ΔΣ της ΕΒΙΚΕΝ εξέφρασε την έντονη ανησυχία της βιομηχανίας υποστηρίζοντας ότι με το πρόσχημα της ύπαρξης δεσπόζοντα παίκτη στην αγορά έχουν προκριθεί ως βασικές επιλογές σχεδιασμού της νέας αγοράς, ρυθμίσεις, που διαφοροποιούν την ελληνική αγορά από τις ευρωπαϊκές και απηχούν μια ξεπερασμένη αντίληψη περί κεντρικού ελέγχου της αγοράς και διατηρούν στην πράξη την υποχρεωτική αγορά (pool).

Πιο συγκεκριμένα στο στόχαστρο της ΕΒΙΚΕΝ έχει μπει το ανώτατο όριο 20% που σχεδιάζεται να τεθεί στα forward συμβόλαια που θα συνάπτει η ΔΕΗ, ως προμηθευτής και το οποίο σύμφωνα με τη βιομηχανία ακυρώνει στην πράξη την πρόσβαση της βιομηχανίας σε προθεσμιακά προϊόντα με φυσική παράδοση. Σύμφωνα με τον κ. Κοντολέων εφόσον τεθεί τέτοιο όριο πρέπει να ισχύει για όλους τους καθετοποιημένους παίκτες.

Άλλα θέματα που έθεσε το μέλος του ΔΣ της ΕΒΙΚΕΝ αφορούν στην έγκαιρη υλοποίηση της απαιτούμενης αναβάθμισης των διεθνών διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας, που όπως είπε αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για την επίτευξη έως το 2030 του εθνικού στόχου 35% διείσδυσης των ΑΠΕ.

Τέλος ο κ. Κοντολέων δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο μέτρο της διακοψιμότητας, το οποίο όπως είπε αποτελεί αναγκαίο μηχανισμό για την αντιμετώπιση προβλημάτων επάρκειας ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος. Η ουσιαστική συμμετοχή της ζήτησης στην αγορά διασφαλίζεται μέσω του μηχανισμού διακοψιμότητας και όχι μέσω του μηχανισμού ευελιξίας, τόνισε.

Καταλήγοντας το μέλος του ΔΣ της ΕΒΙΚΕΝ τόνισε ότι οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία) εφαρμόζουν σημαντικές εκπτώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας (ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φόρους) στις βιομηχανίες έντασης ενέργειας.

"Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών τους, που επιβαρύνονται υπέρμετρα από το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κάνοντας σωστή χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και στηρίζουν τις επενδύσεις σε αυτούς τους δυναμικά αναπτυσσόμενους βιομηχανικά κλάδους” τόνισε ο κ. Κοντολέων.

ΕΣΑΗ: Πρόκληση η διασφάλιση ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρισμού

Για να προκύψουν τα αναμενόμενα οφέλη από τη λειτουργία των νέων αγορών θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για συγκεκριμένες διαδικασίες και παραμέτρους που αφορούν στις νέες αγορές, τόνισε από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής του ΕΣΑΗ Γιώργος Στάμτσης, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο.

Όπως τόνισε ο κ. Στάμτσης η δομή της ελληνικής αγοράς χαρακτηρίζεται από την παρουσία μιας δεσπόζουσας επιχείρησης με αποκλειστική πρόσβαση στο λιγνίτη και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά και με πολύ υψηλό μερίδιο άνω του 70% τόσο στη λιανική αγορά όσο και στο ανταγωνιστικό κομμάτι της χονδρικής αγοράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο για να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στη νέα αγορά θα πρέπει στους επόμενους 3-4 μήνες να θεσπιστούν οι διαδικασίες και οι μονάδες παρακολούθησης της αγοράς στη ΡΑΕ, το Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον ΑΔΜΗΕ. Η ΡΑΕ πρόσθεσε θα πρέπει να έχει τη συνολική εποπτεία της παρακολούθησης βασιζόμενη στα στοιχεία και την ανάλυση που σε καθημερινή βάση θα της παρέχουν Χρηματιστήριο Ενέργειας και ΑΔΜΗΕ.

Το σημείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα κατά τη διαδικασία παρακολούθησης είναι σύμφωνα με τον κ. Στάμτση η συστηματική πώληση ενέργειας κάτω από το κόστος, που εφόσον γίνεται συστηματικά θα υπονομεύσει τον υγιή ανταγωνισμό.

Ένα ακόμη ζητούμενο σύμφωνα με τους ηλεκτροπαραγωγούς είναι να διατηρηθεί στη νέα αγορά η μεθοδολογία υπολογισμού του μεταβλητού κόστους των υδροηλεκτρικών μονάδων ενώ επιπλέον θα πρέπει ο ΑΔΜΗΕ να επανέλθει με νέα πρόταση που να υπολογίζει την πραγματική διαθέσιμη ισχύ των υδροηλεκτρικών.

Για το θέμα του ορίου στη σύναψη διμερών συμβάσεων ο ΕΣΑΗ εξέφρασε διαφορετική θέση σε σχέση με τη βιομηχανία, καθώς όπως τόνισε ο κ. Στάμτσης είναι σημαντικό να διασφαλιστεί επαρκής ενεργειακή ρευστότητα στη νέα Αγορά της Επόμενης Ημέρας, έτσι ώστε αυτή να παράγει και ρεαλιστικά οικονομικά σήματα. Η πρόταση του ΕΣΑΗ είναι να τεθεί ένα μονοψήφιο ποσοστό ως όριο στη ζήτηση των πελατών του που ένας μεγάλος Προμηθευτής θα μπορεί να καλύπτει εκτός της Αγοράς της Επόμενης Ημέρας.

Επιπρόσθετα ο κ. Στάμτσης ζήτησε να γίνει το ταχύτερο δυνατό η κοινοποίηση από το ΥΠΕΝ προς τη DGCOMP της τροποποίησης της απόφασης για τη μεταβατική αγορά διαθέσιμης ευέλικτης ισχύος που ανεστάλη τον περασμένο Απρίλιο.

Παράλληλα ο ΓΔ του ΕΣΑΗ τόνισε ότι όσο πλήρης και να γίνει ο σχεδιασμός της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού ο ελληνικός εξαιρετισμός και ο απομονωτισμός της αγοράς θα διατηρείται όσο η μη τήρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου θα συνεχίζει να είναι ένα αποδεκτό μέρος της καθημερινότητας στην αγορά.

Ο ίδιος επισήμανε ότι υπάρχει ακόμη το ζήτημα των λιγνιτικών και πετρελαϊκών που δε συμμορφώνονται με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές και που συνεχίζουν την κανονική παρουσία τους στην αγορά.

Αναφερόμενος τέλος στις τιμές της λιανικής επισήμανε ότι ο ανταγωνισμός έχει λειτουργήσει και έχει δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς καταναλωτές να αλλάξουν Προμηθευτή απολαμβάνοντας φθηνότερες τιμές. Καταλήγοντας ο κ. Στάμτσης τόνισε ότι οι προκλήσεις για τη διασφάλιση στην Ελλάδα ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρισμού τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια είναι μεγάλες αλλά θα πρέπει να επιλυθούν στο άμεσο και όχι το απώτερο μέλλον.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!