"Ψηφιακό ευρώ" ζητούν οι γερμανικές τράπεζες εν όψει Libra

Η Ένωση Ιδιωτικών Τραπεζών της Γερμανίας ζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού νομίσματος.

Η Ένωση, η οποία εκπροσωπεί περισσότερες από 200 ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες ισχυρίζεται ότι η "άφιξη" του Libra, του κρυπτονομίσματος του Facebook, εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πως θα διαμορφωθεί το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα στην ψηφιακή εποχή και ποιος είναι αυτός που θα το διαμορφώσει.

"Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ευθύνη για το νομισματικό σύστημα είναι, και θα συνεχίσει να είναι, στα κυρίαρχα εθνικά κράτη", αναφέρει η Ένωση σε σχετικό έγγραφό της. "Οποιοδήποτε νόμισμα που παρέχεται είτε από τράπεζες είτε από άλλες ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να ταιριάζει στο κρατικό σύστημα. Οτιδήποτε άλλο θα οδηγήσει τελικά σε χάος και αστάθεια".

Για το λόγο αυτό, η Ένωση ζητά τη δημιουργία ενός κρυπτονομίσματος, ενός "ψηφιακού ευρώ" που θα λειτουργεί μέσω μιας κοινής πανευρωπαϊκής πλατφόρμας πληρωμών. Για να επιτευχθεί αυτό, τονίζει, οι νομοθέτες και οι δημοσιονομικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει πρώτα να θέσουν τα θεμέλια του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπλεκομένων, των τραπεζών και των ιδιωτικών συμφερόντων.

"Ο χρήστης ενός ψηφιακού ευρώ – είτε πρόκειται για άνθρωπο είτε για μηχανή – πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμος", καταλήγει το έγγραφο. "Αυτό απαιτεί ένα ευρωπαϊκό ή, ακόμα καλύτερα, παγκόσμιο πρότυπο ταυτοποίησης.Με κάθε μορφή ψηφιακού χρήματος, οι πελάτες θα πρέπει να αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο που είναι εξίσου αυστηρό με αυτό που οι τράπεζες […] οφείλουν να εφαρμόσουν βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου επιδιώκοντας την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας".

πηγή: startupper.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!