Doing Business: Πώς η Ελλάδα θα ανεβεί 18 θέσεις στην κατάταξη

Σημαντικά βήματα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδας, καταγράφει έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Doing Business in the European Union 2020: Ελλάδα, Ιρλανδία και Ιταλία», τονίζοντας ωστόσο πως οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν διαφορετικά ρυθμιστικά εμπόδια, ανάλογα με το πού βρίσκεται η επιχείρησή τους, και αναδεικνύονται ευκαιρίες για τις πόλεις να βελτιωθούν μαθαίνοντας η μία από την άλλη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα της αναπαράγοντας τις πρακτικές που είχαν επιτυχία σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή εάν η Αθήνα υιοθετούσε τις πρακτικές των άλλων πόλεων που επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις σε κάθε έναν από τους δείκτες αξιολόγησης, η συνολική κατάταξη της χώρας στην φετινή έκθεση Doing Business 2020 θα προέκυπτε βελτιωμένη κατά 18 θέσεις, ήτοι στην 61η θέση μεταξύ των 190 χώρων που αξιολογήθηκαν.

Τα ευρήματα της έκθεσης σχετικά με την Ελλάδα, τα οποία δημοσιεύτηκαν σήμερα, δείχνουν ότι οι ελληνικές πόλεις κατατάσσονται ήδη σε κορυφαίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά στη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων, καθώς απαιτούνται μόνο τρία βήματα. Ωστόσο, καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές στις ρυθμιστικές επιδόσεις για τους άλλους τέσσερις τομείς που αξιολογήθηκαν: τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την χορήγηση οικοδομικής άδειας, την ηλεκτροδότηση, την καταχώρηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την εκτέλεση συμβάσεων.

Για παράδειγμα, ο χρόνος εκδίκασης μιας εμπορικής διαφοράς στο πρωτοδικείο κυμαίνεται από έναν χρόνο και οκτώ μήνες στη Θεσσαλονίκη έως κάτι λιγότερο από τέσσερα χρόνια στην Αθήνα. Οι εργολάβοι στη Λάρισα μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες άδειες για την κατασκευή μιας αποθήκης και τη σύνδεσή της με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε λιγότερο από 5 μήνες, ενώ οι συνάδελφοί τους στο Ηράκλειο πρέπει να περιμένουν τον διπλάσιο χρόνο, σύμφωνα με την έκθεση.

«Η ελληνική κυβέρνηση σημειώνει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στην επιχειρηματικότητα. Οι άνισες επιδόσεις μεταξύ των πόλεων υποδεικνύουν ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης για καλύτερα αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα» δήλωσε ο Arup Banerji, Περιφερειακός Διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ελπίζουμε ότι αυτή η έκθεση θα βοηθήσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους αρμόδιους για την εφαρμογή τους, ώστε να συντονίσουν τις προσπάθειές τους σε εθνικό και δημοτικό επίπεδο για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ανάπτυξη και την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων».

Από τις έξι πόλεις αναφοράς στην Ελλάδα - την Αθήνα, την Αλεξανδρούπολη, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη - καμία δεν υπερέχει και στους πέντε δείκτες βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση. Η σύσταση μιας επιχείρησης είναι ευκολότερη στην Αλεξανδρούπολη και η διαδικασία χορήγησης οικοδομικής άδειας είναι πιο εύκολη στη Λάρισα. Η Πάτρα κατατάσσεται στην κορυφή ως προς το ζήτημα της ηλεκτροδότησης και της καταχώρησης περιουσιακών στοιχείων, αλλά υπολείπεται όσον αφορά στις διαδικασίες χορήγησης οικοδομικής άδειας και στην εκτέλεση των συμβάσεων. Η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει για τις επιδόσεις της στην εκτέλεση των συμβάσεων και κατέχει κορυφαία θέση ως προς τη χορήγηση οικοδομικών αδειών, αλλά κατατάσσεται τελευταία όσον αφορά στην ηλεκτροδότηση.

«Οι έξι πόλεις που αξιολογήθηκαν στην έκθεση έχουν διαφορετικά δυνατά σημεία, το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να επιτύχει γενικότερη βελτίωση εφόσον οι πόλεις μάθουν η μια από την άλλη και εφαρμόσουν τις καλές πρακτικές» δήλωσε η Rita Ramalho, επικεφαλής του Τμήματος Παγκόσμιων Δεικτών της Παγκόσμιας Τράπεζας, που εκπόνησε την έκθεση.

Μπορούν επίσης να αντληθούν συμπεράσματα από τις πόλεις που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες προκλήσεις. Για τη διαδικασία μεταβίβασης ενός τίτλου ιδιοκτησίας στο τοπικό υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο απαιτούνται 12 ημέρες στην Αλεξανδρούπολη και στην Πάτρα και τέσσερις μήνες στη Θεσσαλονίκη. Παρά την καθυστέρηση αυτή, η Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει για την ποιότητα της διοικητικής διαχείρισης των διαδικασιών μεταβιβάσεων ιδιοκτησίας. Η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη πόλη στην οποία, όχι μόνο έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κτηματογράφησης και καταχώρησης των ιδιοκτησιών επί ακινήτων, αλλά έχει γίνει και ψηφιακή χαρτογράφηση ολόκληρης της έκτασης του δήμου. Η πόλη διαθέτει έναν σύγχρονης τεχνολογίας ιστότοπο, με ενσωματωμένη βάση χωρικών δεδομένων και Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Αυτά τα φαινομενικά αντιφατικά ευρήματα - ο μεγάλος χρόνος καταχώρησης των δικαιωμάτων και η υψηλή ποιότητα της διαδικασίας καταχώρησης - είναι, ενδεχομένως, αναμενόμενα. Η Θεσσαλονίκη έχει κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο στην υλοποίηση του κτηματολογίου, αλλά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν κατά τη μετάβαση αυτή.

Η έκθεση Doing Business in the European Union αποτελεί μια σειρά από υποεθνικές εκθέσεις που συντάχθηκαν από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας κατόπιν αιτήματος και χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτήν την έκδοση, πέραν των έξι πόλεων της Ελλάδας, αξιολογούνται επίσης πέντε πόλεις στην Ιρλανδία και 13 πόλεις στην Ιταλία. Η έκθεση θα δημοσιευτεί στην πλήρη μορφή της τον Δεκέμβριο του 2019. Το 2017, κυκλοφόρησε μια πρώτη έκδοση, η οποία κάλυπτε 22 πόλεις στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Το 2018, ακολούθησε δεύτερη έκδοση, η οποία κάλυπτε 25 πόλεις στην Κροατία, την Τσεχία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, οι εργασίες στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης), βασίζονται στην ίδια μεθοδολογία με την παγκόσμια έκθεση Doing Business που δημοσιεύεται σε ετήσια βάση από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας.


Πηγή: naftemporiki.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!