Επιχειρήσεις εστίασης: Πώς να υπολογίσετε το κόστος των τροφίμων

Η λειτουργία ενός εστιατορίου, μιας υπηρεσίας τροφοδοσίας ή μιας μαγειρικής σχολής μπορεί να είναι μια δαπανηρή και πολύπλοκη επιχείρηση. Για να βεβαιωθείτε ότι η επιχείρησή σας παραμένει στην κορυφή, πρέπει να κάνετε τακτικούς και ακριβείς υπολογισμούς του κόστους των τροφίμων.

Υπάρχουν τρεις κύριοι υπολογισμοί, σύμφωνα με το www.wikihow.com, που πρέπει να ακολουθήσει ένα εστιατόριο για να παραμείνει ένα εστιατόριο: το μέγιστο επιτρεπτό κόστος των τροφίμων (το οποίο σας λέει πόσα μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να δαπανήσετε), το πιθανό κόστος των τροφίμων (που σας λέει πόσο κοστίζει το μενού σας), και το πραγματικό κόστος των τροφίμων (που σας λέει πόσα τρόφιμα να παραγγείλετε για την επιχείρησή σας). Η σύγκριση αυτών των τριών παραγόντων θα σας βοηθήσει να κάνετε τις προσαρμογές και τα βήματα που εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησής σας.

Υπολογισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου κόστους τροφίμων

Πρέπει να καταλάβετε γιατί χρειάζεστε αυτόν τον υπολογισμό. Το ανώτατο όριο σας λέει ποιο ποσοστό του λειτουργικού προϋπολογισμού της επιχείρησής σας μπορεί να κατανεμηθεί στο κόστος των τροφίμων, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να κερδίζει. Χωρίς να γνωρίζετε αυτόν τον αριθμό, δεν θα μπορείτε να διαπιστώσετε αν το πραγματικό σας κόστος διατροφής συμβάλλει στο στόχο να παράγετε το επιθυμητό περιθώριο κέρδους. Ξεκινήστε θέτοντας τον προϋπολογισμό λειτουργίας σας. Ο επιχειρησιακός προϋπολογισμός της εταιρείας σας είναι το άθροισμα των τρεχουσών και προβεβλημένων δαπανών σας, καθώς και το προβλεπόμενο κέρδος σας. Προσδιορίστε πόσα χρήματα μπορείτε να πληρώσετε κάθε μήνα. Το άνοιγμα μιας μικρής επιχείρησης αποτελεί μεγάλο κίνδυνο, ακόμη και για έμπειρους εστιάτορες. Για να δώσετε στην επιχείρησή σας, το εστιατόριο, πρέπει να είστε πρόθυμοι να επενδύσετε σε αυτήν – αλλά πρέπει επίσης να προστατεύσετε τα δικά σας συμφέροντα για να βεβαιωθείτε ότι δεν χρεοκοπείτε. Επωφεληθείτε από δάνεια και επιχορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων, τόσο από ιδιωτικές τράπεζες όσο και από άλλου είδους προγράμματα. Σκεφθείτε να αναλάβετε επιχειρηματικό εταίρο για να αυξήσετε τις επενδύσεις σας. ένας εταίρος μπορεί να εργάζεται ενεργά στην επιχείρηση μαζί σας ή απλά να επενδύει κεφάλαια και να συλλέγει κέρδη.

Υπολογισμός του πραγματικού σας κόστους τροφίμων

Επιλέξτε μια ημερομηνία που θα ξεκινήσει κάθε εβδομαδιαία περίοδος αξιολόγησης για εσάς. Ακριβώς όπως πληρώνετε ενοίκιο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.λπ. την ίδια ημερομηνία κάθε μήνα, θα πρέπει να υπολογίσετε το κόστος των τροφίμων σας με βάση μια κανονική χρονική περίοδο. Θα πρέπει να αναλύσετε το απόθεμά σας την ίδια ώρα κάθε εβδομάδα – ίσως κάθε Κυριακή, είτε πριν είτε μετά το άνοιγμα της κουζίνας. Προσδιορίστε το “αρχικό σας απόθεμα”. Την ημέρα που ξεκινάει η “φορολογική σας εβδομάδα”, μπορείτε να κάνετε μια εμπεριστατωμένη επιθεώρηση όλων των προϊόντων διατροφής στην κουζίνα σας. Είναι σημαντικό να είστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι, οπότε δείτε τις αποδείξεις σας για να δείτε πόσα πληρώσατε για κάθε είδος τροφής. Παρακολουθήστε τις αγορές σας. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, θα παραγγείλετε περισσότερες προμήθειες τροφίμων, ανάλογα με τις ανάγκες σας, με βάση το τι πωλεί καλύτερα στο μενού σας. Κρατήστε όλες τις εισπράξεις αγοράς οργανωμένες στο γραφείο σας, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς πόσα δαπανάτε για τις αγορές τροφίμων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Υπολογισμός του δυνητικού κόστους των τροφίμων

Υπολογίστε το συνολικό κόστος σας. Για κάθε στοιχείο στο μενού σας, υπολογίστε πόσο σας κοστίζει να φτιάξετε το πιάτο. Καταγράψτε τις συνολικές πωλήσεις σας. Τώρα που έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα ξοδέψατε για να τροφοδοτήσετε τους πελάτες σας, πρέπει να υπολογίσετε πόσα χρήματα έχετε αποκομίσει από κάθε στοιχείο της διαδικασίας. Για κάθε στοιχείο μενού, πολλαπλασιάστε την τιμή πώλησης με τον αριθμό των μερίδων που πωλήθηκαν σε μια εβδομάδα. Προσθέστε τα ποσά πώλησης για κάθε στοιχείο στο μενού σας για να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις σας. Μάθετε το πιθανό κόστος των τροφίμων σας. Για να υπολογίσετε το δυνητικό κόστος των τροφίμων, πολλαπλασιάστε το συνολικό κόστος κατά 100, στη συνέχεια διαιρέστε τον αριθμό από τις συνολικές πωλήσεις σας. Αναλύστε το δυνητικό κόστος των τροφίμων σας. Τώρα γνωρίζετε πόσα χρήματα μπορείτε να κάνετε από τα στοιχεία του μενού σας σε μια δεδομένη εβδομάδα. Συγκρίνετε αυτό σε σχέση με το μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος των τροφίμων σας για να διαπιστώσετε εάν οι τιμές του μενού σας χρειάζονται προσαρμογή.

cabare.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!