Άμβυξ: Ενισχύει και διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της

Χρονιά ρεκόρ το 2018 με σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και της ηγετικής της θέσης.

Η AΜΒΥΞ, έχοντας κατακτήσει την θέση της μεγαλύτερης εταιρείας διανομής αλκοολούχων στην Ελλάδα, κατέγραψε άλλη μια χρονιά σημαντικής ανάπτυξης.

Το 2018 ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών της κατά +10,1%, ο οποίος διαμορφώθηκε στα €121,7εκ. (συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φόρου κατανάλωσης €37,4εκ). Δεδομένου πως ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών σημείωσε μείωση -2,5% έναντι του 2017, η ανάπτυξη της ΑΜΒΥΞ μεταφράζεται σε σημαντική ενίσχυση μεριδίου αγοράς και της ηγετικής της θέσης.

Εντυπωσιακή βελτίωση παρουσιάζουν και οι δείκτες οικονομικής διάρθρωσης. Χαρακτηριστική είναι η μείωση του τραπεζικού δανεισμού σε επίπεδο μόλις του 3% του ετήσιου τζίρου, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ξεπερνούν τον συνολικό δανεισμό. Η καθαρή θέση της εταιρείας ανέρχεται σε €42,8εκ, υπερκαλύπτοντας κατά 189% τις συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση επενδύσεων υποστήριξης επικοινωνίας και προώθησης των μαρκών του χαρτοφυλακίου της κατά +5,6%, αλλά και σε αύξηση των οργανικών θέσεων εργασίας κατά +13%.

Βελτίωση παρουσίασε και η τελική κερδοφορία, αφού τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε €5,9εκ. παρουσιάζοντας αύξηση +6,4%.

Το 2019 εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά, αφού συνεχίζεται η ανοδική πορεία, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα πωλήσεων να καταγράφουν αύξηση +10% με αντίστοιχη βελτίωση των υπολοίπων οικονομικών μεγεθών, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκονται διαπραγματεύσεις για περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου.

businessnews.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!