Που θα στηριχθεί το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης

«Τα συνδεδεμένα, καθαρά και αυτόνομα οχήματα, οι τεχνολογίες υδρογόνου, η έξυπνη υγεία, το internet og things, η βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η κυβερνοασφάλεια είναι οι έξι στρατηγικοί τομείς» στους οποίους καλείται να επενδύσει η Ευρώπη, ώστε να τονώσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της στη βιομηχανία, με ορίζοντα το 2030, σύμφωνα με τις συστάσεις που έκανε η ομάδα εμπειρογνωμόνων «του στρατηγικού φόρουμ για τα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)» και δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, η ομάδα εμπειρογνωμόνων, προσδιόρισε και υποστηρικτικές δράσεις, όπως η συγκέντρωση δημόσιων και ιδιωτικών πόρων σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η εμβάθυνση και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς , η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, η έμφαση στα περιφερειακά πλεονεκτήματα και στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η καθιέρωση μιας διαδικασίας διακυβέρνησης που θα παρακολουθεί τις τεχνολογικές και βιομηχανικές μεταβολές.

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Επιτροπή ενέκρινε δημόσιες επενδύσεις ύψους 1,75 δισ. ευρώ, οι οποίες θα απελευθερώσουν επιπλέον 6 δισ. ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων για την έρευνα και την καινοτομία στη μικροηλεκτρονική.

Στην προσπάθεια αυτή ενώνουν δυνάμεις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες —Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και ΗΒ— και περίπου 30 εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα.

Σημαντικές κοινές προσπάθειες και επενδύσεις πραγματοποιούνται επίσης στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και των μπαταριών.

Σημειώνεται ότι η βιομηχανία της Ευρώπης είναι ισχυρή σε τομείς όπως τα αυτοκίνητα, τα χημικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα μηχανήματα και η αεροδιαστημική, έχει δημιουργήσει από το 2013 1,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αντιπροσωπεύει περισσότερα από τα δύο τρίτα των εξαγωγών.

Η Επιτροπή με τις πολιτικές της παρέχει στις βιομηχανίες το κατάλληλο οικοσύστημα για να προωθήσουν επενδύσεις και καινοτομία και να στηρίξουν τις περιφέρειες και τους εργαζομένους που πλήττονται από τη βιομηχανική μετάβαση, δεδομένου ότι η υλοποίηση σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος συχνά συνεπάγεται και σημαντικούς κινδύνους και απαιτούν διακρατικές επενδύσεις από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό βιομηχανικό πολλών κρατών-μελών.

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί ένα μέρος του απολογισμού της Επιτροπής Γιούνκερ για την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης και θα αποτελέσει την άκρη του νήματος για την επόμενη Επιτροπή και τη νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική για το βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης.

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!