Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ της ΑΑΔΕ ενημερώνει με έγγραφο της για την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) φαρμακευτικών προϊόντων.

Ειδικότερα, για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 1 (συνημμένο έγγραφο), αίρεται η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.

Για τα φαρμακευτικά προϊόντα του Πίνακα 2 (συνημμένο έγγραφο) αυτής, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές αρχές της χώρας διαπιστώσουν–στο πλαίσιο των καθηκόντων τους – απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, ενημερώνουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ.

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι σε έλλειψη ή περιορισμένη διάθεση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://www.eof.gr/web/guest/eparkeia, η οποία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Εφεξής, για όσα προϊόντα περιλαμβάνονται στον κατάλογο και παρουσιάζουν έλλειψη για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών απαγορεύονται αυτοδικαίως οι παράλληλες εξαγωγές (επανεξαγωγές) τους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό έγγραφο:
  
Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!