Οι 13 αλλαγές στη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Δεκατρείς αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες στη βουλή και δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου θα ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., καθώς και πρόσφατη νομοθεσία του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ οι ρυθμίσεις του θα αφορούν αποκλειστικά το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης και φορείς που ιδρύουν οικειοθελώς εργοδότες και εργαζόμενοι και όχι την Επικουρική Ασφάλιση για την οποία θα ακολουθήσει άλλο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, πιθανότατα στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

Στο δεύτερο αυτό νομοσχέδιο αναφέρθηκε, εξάλλου, χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας ότι οι ασφαλισμένοι θα έχουν το ελεύθερο να επιλέγουν οι ίδιοι τις εισφορές που θα καταβάλλουν ανάλογα με το σχεδιασμό τους. Το εν λόγω νομοσχέδιο θα αποσυνδέει την ασφάλιση από τα χρόνια εργασίας και το εισόδημα.

Σε ότι αφορά τώρα το νομοσχέδιο που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Εργασίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, οι βασικότερες ρυθμίσεις του έχουν ως εξής:
 • Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θα μετονομαστούν σε Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ).
 • ΤΑ ΙΕΣΠ θα δημιουργούνται μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
 • Το νέο πλαίσιο θα έχει εφαρμογή και για φορείς των οποίων η άδεια θα έχει εκδοθεί και εκτός των Ελληνικών συνόρων.
 • Τα ΙΕΣΠ θα χορηγούν συνταξιοδοτικές παροχές γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
 • ΙΕΣΠ θα μπορούν να ιδρύουν και επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 εργαζόμενους.
 • ΙΕΣΠ θα μπορούν να ιδρύονται και από ελεύθερους επαγγελματίες, μεμονωμένα ή συλλογικά,
 • Το νέο πλαίσιο δεν θα αφορά τα Ταμεία που είναι σήμερα ενταγμένα στον ΕΦΚΑ.
 • Τα ΙΕΣΠ θα λειτουργούν, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, σε κεφαλαιοποιητική βάση.
 • Το ΙΕΣΠ θα αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα ώστε σε περίπτωση χρεωκοπίας της εταιρείας να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά του στοιχεία.
 • Προσδιορίζονται με κάθε λεπτομέρεια οι προϋποθέσεις μεταφοράς δικαιωμάτων των ασφαλισμένων από την Ελλάδα σε άλλη χώρα – μέλος της Ε.Ε.
 • Θα καθορίζεται το πλαίσιο διαχείρισης των αποθεματικών που θα συγκεντρώνουν τα ΙΕΣΠ.
 • Θα καθορίζεται το πλαίσιο χορήγησης πληροφοριών από τα ΙΕΣΠ στους ασφαλισμένους.
 • Τα ΙΕΣΠ θα εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

insurancedaily.grΌλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!