Υπολογίστε ποια μορφή επαγγελματικής δραστηριότητας αφήνει το μεγαλύτερο κέρδος

Από την 1/1/2020, τα κέρδη των αυτοαπασχολουμένων θα υπολογιστούν με νέα φορολογική κλίμακα ενώ μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης και για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και για τα κέρδη των νομικών προσώπων (ΙΚΕ, ΕΠΕ και ΑΕ) αλλά και για τα διανεμόμενα μερίσματα. Επίσης, προωθείται πλήρης αλλαγή του πλαισίου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, όσοι θέλουν να κάνουν τη δική τους δουλειά βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. 

Δείτε τα νέα δεδομένα και υπολογίστε μόνοι σας τι σας συμφέρει


Είναι προφανές ότι αν η κυβέρνηση δεν στείλει στη Βουλή όλες τις νομοθετικές διατάξεις, δεν θα έχουμε πλήρη εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί από το νέο έτος. Έτσι, και το εργαλείο οικονομικής ενημέρωσης βασίζεται στα ακόλουθα δεδομένα:

1. Ότι το 2020 θα εφαρμοστεί νέα φορολογική κλίμακα με συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ κέρδους. Αυτή η κλίμακα αφορά το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών και των ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων και θα έχει την ακόλουθη μορφή:

Κλιμάκιο εισοδήματοςΣυντελεστήςΦόρος κλιμακίουΣύνολο εισοδήματοςΣύνολο φόρου
100009,0%90010000900
1000022%2200200003100
1000028%2800300005900
1000036%3600400009500
 44%   
2. Ότι το 2020, θα μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης για τα κέρδη των επιχειρήσεων (και των ΟΕ και των ΕΕ αλλά και των ΑΕ, ΙΚΕ και ΕΠΕ) στο 24%. Αυτή η μείωση θα αφορά στα κέρδη του 2019 ενώ ακόμη δεν είναι γνωστό αν η δεύτερη μείωση που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση (από το 24% στο 20%) θα αφορά στα κέρδη του 2020 ή του 2021. Σε κάθε περίπτωση, στο εργαλείο λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής 24%. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη ο παράγων "προκαταβολή" καθώς ούτως ή άλλως, σε μακροπρόθεσμη βάση αυτός έχει μηδενική επίπτωση.

3. Ότι μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων στο 5%. Αυτό θα ισχύσει για πρώτη φορά από το νέο έτος και θα αφορά στα κέρδη που θα διανεμηθούν μέσα στο 2020.

Τι δεν λαμβάνεται υπόψη στο εργαλείο; Η προωθούμενη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Υπάρχει η απόφαση του Σ.τ.Ε η οποία λέει ότι πρέπει να αποσυνδεθούν οι εισφορές από το δηλωθέν εισόδημα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία έτσι οι υπολογισμοί γίνονται με το υφιστάμενο πλαίσιο. Οι εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους και τις ΟΕ και ΕΕ υπολογίζονται με συντελεστή 20,28% ενώ για τις ΙΚΕ δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένου ότι αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας μέτοχοι, οι εισφορές δεν βαραίνουν τα μερίσματα. Βέβαια, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη στους υπολογισμούς τους ότι πρέπει να πληρώνονται εισφορές από τους διαχειριστές. Τέλος, δεν λαμβάνεται υπόψη η εξαγγελία για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος καθώς ακόμη δεν είναι γνωστό πότε θα γίνουν αυτά.
 πηγή: fpress.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!