Άνοδο τιμών το 2020 αναμένει ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας

Στην εκτίμηση ότι το 2020 μπορεί να σημάνει την έναρξη της ανόδου για τις τιμές στο λαβράκι και την τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας, προβαίνει ο Οργανισμός Τροφίμων και Ποτών του ΟΗΕ (FAO) και συγκεκριμένα το ειδικό τμήμα του για την αλιεία (Globefish). H εκτίμηση αυτή, εάν επιβεβαιωθεί, θα σημάνει το τέλος μιας μακρόχρονης πορείας διαρκούς πτώσης των τιμών, που συνέβαλε καθοριστικά στην εξαιρετικά δυσχερή οικονομική θέση στην οποία περιήλθε ο κλάδος στην Ελλάδα και οδήγησε στις γνωστές επιχειρηματικές ανακατατάξεις, οι οποίες προσδοκάται ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

Η εκτίμηση του διεθνούς οργανισμού βασίζεται στα προκαταρκτικά στοιχεία που υπάρχουν για την παραγωγή γόνου το 2019, τα οποία δείχνουν υποχώρηση κατά 24% στην παραγωγή γόνου λαβρακίου και κατά 30% στην παραγωγή γόνου τσιπούρας. Εάν τα προκαταρκτικά αυτά στοιχεία δεν μεταβληθούν μέχρι το τέλος του έτους, θα σημαίνει ότι η παραγωγή γόνου θα έχει διαμορφωθεί φέτος στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2010 και το κυριότερο, θα σημαίνει σημαντική μείωση της παραγωγής ψαριών για την επόμενη διετία. Αποτελεί, θα έλεγε κανείς, έναν πρόδρομο δείκτη για την εξέλιξη της αγοράς και ανάλογες τάσεις έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, πριν από το προηγούμενο μεγάλο «μπουμ» στις τιμές. «Εάν αυτή είναι πράγματι η έναρξη μιας ανοδικής πορείας, θα χρειαστούν συντονισμένες και διορατικές ενέργειες από όλους τους εμπλεκομένους στον κλάδο, προκειμένου να “κλειδώσουν” τα κέρδη και να οικοδομήσουν πάνω σε αυτά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ελεγχόμενη προσαρμογή της ανάπτυξης της προσφοράς, ώστε να επέλθει η ισορροπία στην αγορά και να αποφευχθεί μία ακόμη κατάρρευση τιμών», επισημαίνει ο FAO Globefish.

Το 2019, πάντως, οι τιμές για την τσιπούρα και το λαβράκι βρέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, επιδεινώνοντας την ήδη κακή οικονομική κατάσταση των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου στην Ελλάδα, της «Νηρεύς» και της «Σελόντα». Τούτο αποτυπώθηκε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019. Συγκεκριμένα, αν και η «Νηρεύς» πούλησε το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019 ποσότητες ψαριών αυξημένες κατά 9,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 0,9%, διότι η μέση τιμή πώλησης υποχώρησε κατά 7,7%. Ο τζίρος της «Σελόντα» υποχώρησε κατά 7% το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018, εξέλιξη που οφείλεται κατά βάση στη μείωση της αξίας πωλήσεων κατά 5,7%. Οπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της εταιρείας, η μεσοσταθμική τιμή πώλησης για ολόκληρα ψάρια υποχώρησε το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019 κατά 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018.

Εκτός από τα λιγότερα χρήματα στο ταμείο, η μείωση των τιμών επηρεάζει και την αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων, τα οποία αποτελούν κατά κανόνα το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, για το 2019 η Ελλάδα εκτιμάται, σύμφωνα με τον FAO Globefish, ότι θα παραγάγει το 21% περίπου των ποσοτήτων λαβρακίου και το 25% των ποσοτήτων τσιπούρας, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την Τουρκία αναμένεται να είναι 46% και 30%.

Πέρα από τους ενδογενείς παράγοντες στους οποίους οφείλεται η δυσχερής θέση του κλάδου στην Ελλάδα, οι εξελίξεις στη γείτονα –πλεονάζουσα παραγωγή και χαμηλές τιμές– είναι αυτές που θεωρούνται ότι έχουν επιδεινώσει την κατάστασή του. Ο διεθνής οργανισμός, πάντως, εκτιμά ότι ο υψηλός πληθωρισμός στην Τουρκία και ο δανεισμός αποτρέπουν μεγάλες επενδύσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες και τα επιχειρηματικά πλάνα των εταιρειών φαίνεται να είναι αρκετά πιο συντηρητικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακριβώς αυτό το περιβάλλον είναι που ευνοεί τη διαδικασία συγκέντρωσης στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και στη γείτονα.

kathimerini.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!