Αναχρηματοδότηση δανεισμού εξετάζει η Wind Ελλάς

Την αναδιάρθρωση του δανεισμού της μέσω της σύναψης νέου ομολογιακού δανείου για την αποπληρωμή του υφιστάμενου, ύψους 275 εκατ. ευρώ, εξετάζει η διοίκηση της Wind Ελλάς.

Στόχος, με βάση σχετικά δημοσιεύματα, είναι να αξιοποιηθεί η τρέχουσα συγκυρία για κινήσεις reprofiling δανεισμού και εξασφάλισης νέων χρηματοδοτήσεων από τις διεθνείς αγορές, ώστε η Wind να επιτύχει τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και τη μείωση του κόστους δανεισμού της.

Κύκλοι της εταιρείας ανέφεραν πως η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και η ολοκλήρωσή της εξαρτάται από το σχεδιασμό των συμβούλων (JP Morgan) και της διοίκησης. Πρόθεση είναι να εξασφαλιστούν πολύ καλύτεροι όροι για το υφιστάμενο ομολογιακό δάνειο της Wind, ύψους 275 εκατ. ευρώ, τοκομεριδίου 10% και λήξεως το 2021.

Υπενθυμίζεται πως η Wind τον Οκτώβριο του 2018 είχε προχωρήσει σε πρόωρη εξόφληση ομολογιών (senior notes) ύψους 70 εκατ. ευρώ. Το αρχικό ποσό των ομολογιών αντιστοιχούσε σε 345 εκατ. ευρώ.

Την τελευταία τριετία η Wind βρίσκεται σε πορεία επιταχυνόμενης ανάπτυξης, έχοντας πετύχει στο διάστημα 2016-2018 αύξηση του EBITDA κατά 41% και αύξηση εσόδων κατά 10,6%. Στο σύνολο του 2018 ο Όμιλος εμφάνισε συνολικά έσοδα 509,4 εκατ. ευρώ και EBITDA 119,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 3,1% και 15,7% αντίστοιχα, ενώ οι επενδύσεις ανήλθαν στα 98 εκατ. ευρώ.

Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019, καθώς στο β’ τρίμηνο του έτους καταγράφηκε αύξηση εσόδων και ανάπτυξη πελατειακής βάσης σε όλους τους τομείς υπηρεσιών, τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις.

Με δεδομένη την πορεία αυτή και στο πλαίσιο αναζήτησης από διεθνή κεφάλαια επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, η Wind, όπως και άλλες επιχειρήσεις, εμφανίζεται να έχει αποτελέσει ένα από τα προς διερεύνηση assets ξένων funds.

Η εταιρεία, πάντως, παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, της τάξης των 90 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2019, με έμφαση στις υποδομές νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα επεκτείνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς η ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, με στόχο για το τέλος του έτους την επίτευξη κάλυψης περίπου 70% στις περιοχές που έχουν παραχωρηθεί.

Καθώς ομαλοποιείται σταδιακά η ρευματοδότηση του δικτύου οπτικών ινών, στη διάρκεια του β’ τριμήνου ενεργοποιήθηκαν 58.000 γραμμές, ανεβάζοντας τον αριθμό των ενεργοποιημένων γραμμών στις 217 χιλιάδες, επί συνόλου 274 χιλιάδων γραμμών.

capital.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!