Γρηγόρης: Σε νέες αγορές μέσω της Green Robin

Αύξηση του κύκλου εργασιών του κατέγραψε ο όμιλος Γρηγόρης το 2018, ο οποίος, μέσω της σύστασης νέων θυγατρικών, στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου του σε Ρουμανία και Κύπρο μέσω franchising.

Παράλληλα, εισέρχεται σε νέες δραστηριότητες, καθώς μέσω της νεοσύστατης Green Robin θα λειτουργήσει σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά του αποτελέσματα, σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών εμφάνισε ο όμιλος για το 2018, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να ανέρχονται στα 53,9 εκατ. ευρώ, έναντι 46,54 εκατ. ευρώ το 2017, ενισχυμένα κατά 15,81%. Τα μεικτά κέρδη κατέγραψαν αύξηση 18,04% και διαμορφώθηκαν στα 29,48 εκατ. ευρώ έναντι 24,97 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 6,89 εκατ. ευρώ έναντι 6,46 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,6%. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 4,74 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος ίδρυσε, την 1η Αυγούστου 2019, την Green Robin Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η Γρηγόρης ΑΒΕΕ θα συμμετάσχει με ποσοστό 50%. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Γρηγόρης, το 2018 ίδρυσε θυγατρική εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 100% και την επωνυμία Κολυμπήθρες Santa Maria Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, με κύρια δραστηριότητα την αγορά, πώληση, ανέγερση, κατασκευή, εκμίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων. 

Eπιπλέον, προχώρησε στη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 100% και την επωνυμία «Green Break S.R.L.». Κύρια δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας είναι η ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων Γρηγόρης μέσω του συστήματος δικαιόχρησης στην αγορά της Ρουμανίας.

Επιπρόσθετα, ίδρυσε μία ακόμα θυγατρική με ποσοστό συμμετοχής 100% και την επωνυμία «Gregory's Cyprus LTD» με βασική δραστηριότητα την ανάληψη και λειτουργία καταστημάτων Γρηγόρης, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μέσω του συστήματος δικαιόχρησης.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!