ΕΤΕ: Στόχος για χρηματοδοτήσεις 3 δισ. ευρώ στον κλάδο της ενέργειας μέσα στην προσεχή τριετία

Τη μετεξέλιξη της Ελλάδας σε βασικό ενεργειακό κόμβο της Ευρώπης, θα υποστηρίξει η Εθνική Τράπεζα, στοχεύοντας σε αύξηση των χρηματοδοτήσεων στον κλάδο ενέργειας κατά 3 δισ. ευρώ μέσα στην προσεχή τριετία.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, Παύλο Μυλωνά, η ΕΤΕ, με εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις άνω των 4 δισ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας, κατέχει την κορυφαία θέση στις χρηματοδοτήσεις του κλάδου. Έχοντας ισχυρή ρευστότητα και κεφάλαια, η Τράπεζα εστιάζει τη στρατηγική της στην ανάπτυξη της παρουσίας της στον κλάδο ενέργειας και αυτό έχει αποτυπωθεί στο οργανωτικό της πλαίσιο, με το οποίο η Εθνική έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες ενεργειακής κάλυψης στο πλαίσιο της εταιρικής τραπεζικής και των μονάδων δομημένης χρηματοδότησης. Η θεσμική κάλυψη του κλάδου υποστηρίζεται επίσης από ένα εξειδικευμένο σκέλος Επενδυτικής Τραπεζικής, ικανό να διευρύνει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τους πελάτες της Τράπεζας και να συγκεντρώσει τη δέσμευση των επενδυτών σε εναλλακτικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Πέρα από τους παραδοσιακούς πελάτες της από τον χώρο της ενέργειας, η ΕΤΕ χτίζει σχέσεις και με νέους. Ενδεικτικά, στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η Εθνική Τράπεζα έχει σημειώσει την τελευταία 5ετία πιστωτική επέκταση της τάξεως του 25% και τώρα κατέχει ηγετικό ρόλο με μερίδιο αγοράς 40%.

Σύμφωνα με τον CEO της ΕΤΕ, η Ελλάδα παλεύει για να αναζωογονήσει την Οικονομία της ύστερα από 10 χρόνια κρίσης κατά τα οποία απώλεσε περισσότερο από το ¼ του ΑΕΠ της. Οι βασικοί παράγοντες παραγωγής παραμένουν υπό πίεση: η κεφαλαιακή βάση έχει μειωθεί κατά περίπου 20% κατά τη διάρκεια της κρίσης και υπάρχει ανάγκη ξένων άμεσων επενδύσεων και το εργατικό δυναμικό της χώρας αναμένεται ότι θα μειώνεται κατά 1% ετησίως (λόγω ηλικίας) τα επόμενα 40 χρόνια. Χρειαζόμαστε όλη την ώθηση που μπορούμε να πάρουμε από τους καταλύτες/πολλαπλασιαστές της Οικονομίας: την τεχνολογία, την ψηφιοποίηση, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την αποτελεσματική αγορά ενέργειας (π.χ. χαμηλές τιμές ηλεκτρικού), καθώς υπάρχει ανάγκη να ενισχύσουμε τη δομική ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας μας.

Όσο για τον κλάδο της ενέργειας, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας αναφέρει ότι η Ελλάδα εξαρτάται σημαντικά από τις ντόπιες διαθέσιμες πηγές λιγνίτη και χρειάζεται να αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και του Φυσικού Αερίου. Σε επίπεδο ΑΠΕ, η Ελλάδα είναι μία από τις 9 χώρες παγκοσμίως που παράγουν περισσότερο από 20% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από τον ήλιο και τον αέρα. Ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό και για να επιτύχουμε τους στόχους θα πρέπει να υπερδιπλασιάσουμε την παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ μέχρι το 2030. Το φυσικό αέριο είναι επίσης σημαντικό κατά τη μεταβατική φάση από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χρειαζόμαστε, σαν ένα μηχανισμό ασφαλείας αποθεμάτων, περισσότερες θερμικές μονάδες (περίπου 40% αύξηση στη δυναμικότητα) και καλύτερη σύνδεση με την εφοδιαστική αλυσίδα της εισόδου (για την επίτευξη χαμηλότερης τιμής και επαρκούς ποσότητας) - αγωγούς και τερματικούς σταθμούς LNG. Σημειώνεται ότι πρέπει επίσης να προωθήσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την ενδοχώρα, που τώρα είναι εξαρτώμενα από τις ακριβές πετρελαιοκινούμενες γεννήτριες.

Το εξωτερικό περιβάλλον είναι ευνοϊκό για τη μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά. H ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας βρίσκεται σε φάση σημαντικών αλλαγών και έχει φιλόδοξους στόχους να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2030. Αυτό θα απαιτήσει σημαντική επένδυση για την ενσωμάτωση των εθνικών ενεργειακών συστημάτων σε μία Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας.

Στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο "κλειδί" στα νέα ενεργειακά δίκτυα της Ευρώπης, καθώς και κρίσιμο ρόλο σαν ένα νέο λιμάνι εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενισχύοντας την ενεργειακή διαφοροποίηση στην ΕΕ, η οποία τώρα εξαρτάται σημαντικά από τα αποθέματα αερίου της Ρωσίας. Η Ελλάδα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να εξελιχθεί σε τοπικό ενεργειακό κόμβο, τόνισε ο κ. Μυλωνάς.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!