Στο 3% η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο α’ επτάμηνο 2019

Ανοδική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών τόσο τον Ιούλιο 2019, όσο και στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2019 με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 3,0%. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή 06.09.19 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €3.174,2 εκατ. τον Ιούλιο 2019, έναντι €2.961,2 εκατ. τον Ιούλιο 2018, με την αύξηση να ανέρχεται σε 7,2%. Ανοδικά, και συγκεκριμένα κατά €322,1 εκατ., μεταβλήθηκαν και οι ελληνικές εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των €5.002,3 εκατ., διαμορφώνοντας έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο της τάξης των €1.828,0 εκατ.


Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιούλιος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)
Ιούλ 19
Ιούλ 18
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Εξαγωγές
3.174,2
2.961,2
213,0
7,2%
Εισαγωγές
5.002,3
4.680,2
322,1
6,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-1.828,0
-1.719,0
109,0
6,3%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


Σε επίπεδο επτάμηνου, οι εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και διαμορφώθηκαν σε €20.006,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €580,8 εκατ., δηλαδή 3,0% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σημαντική άνοδος παρατηρείται στις εισαγωγές αγαθών καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά €1.613,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €32.827,6 εκατ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών, το εμπορικό έλλειμμα διογκώθηκε περαιτέρω κατά €1.032,4 εκατ. και ανήλθε σε €12.820,8 εκατ. στο α’ επτάμηνο 2019.


Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)
Ιαν-Ιούλ 19
Ιαν-Ιούλ 18
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Εξαγωγές
20.006,8
19.426,0
580,8
3,0%
Εισαγωγές
32.827,6
31.214,4
1.613,2
5,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-12.820,8
-11.788,4
1.032,4
8,8%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια ΤάσηΣε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά €15,8 εκατ., ήτοι 0,5% και διαμορφώθηκαν σε €3.112,8 εκατ., ενώ και τα λίπη και έλαια συνέχισαν την καθοδική τους πορεία με τη μείωση στο α’ επτάμηνο 2019 να διαμορφώνεται σε 47,0%. Αντίθετα, ανοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών των υπόλοιπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα των τροφίμων κατά €46,5 εκατ., ήτοι 1,7%, των χημικών κατά €349,6 εκατ., ήτοι 17,1%, των μηχανημάτων και οχημάτων κατά €37,1 εκατ., ήτοι 2,1%, των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατά €330,3 εκατ., ήτοι 25,8%, των πρώτων υλών κατά €101,3 εκατ., ήτοι 13,6% και των ποτών και καπνών κατά €30,3 εκατ., ήτοι 7,2%.Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019
(ποσά σε εκατ. €)
Ιαν-Ιούλ 19
Ιαν-Ιούλ 18
Διαφορά 19/18
ΕΤ 19/18
Βιομηχανικά
3.112,8
3.128,6
-15,8
-0,5%
Τρόφιμα
2.788,0
2.741,5
46,5
1,7%
Χημικά
2.397,4
2.047,8
349,6
17,1%
Μηχ/τα-Οχήματα
1.813,1
1.776,0
37,1
2,1%
Διαφ. Βιομηχανικά
1.610,0
1.280,0
330,0
25,8%
Πρώτες Ύλες
847,3
746,0
101,3
13,6%
Ποτά-Καπνά
448,6
418,3
30,3
7,2%
Λίπη-Έλαια
242,2
457,2
-215,0
-47,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση


Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ


Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορροφούν το 55,6% των ελληνικών εξαγωγών, ενώ το 44,4% απευθύνεται σε Τρίτες Χώρες, εν αντιθέσει με το α’ επτάμηνο 2018 όπου τα ποσοστά ανέρχονταν σε 53,3% για τις χώρες της Ε.Ε. και σε 46,7% για τις Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, για το α’ επτάμηνο 2019 τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 68,1% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 31,9% για Τρίτες Χώρες.Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!