Το mega deal που καθιστά κυρίαρχο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Επιστέγασμα του δομικού εταιρικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2017 και τοποθέτησε τον Όμιλο στις κορυφαίες βιομηχανικές δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Mytilineos που κατείχε ο Ιωάννης Μυτιληναίος, από τον αδελφό του, Ευάγγελο Μυτιληναίο.

Η μεταβίβαση 19,2 εκατομμυρίων μετοχών της εισηγμένης εταιρείας καθιστά τον Ευάγγελο Μυτιληναίο ως τον απόλυτο κυρίαρχο στη Mytilineos, αφού στην κατοχή του βρίσκεται πλέον ποσοστό 26,5% των δικαιωμάτων ψήφου.

Συγκεκριμένα, μέσω των νομικών προσώπων που μετείχαν στην συναλλαγή, συνολικά 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Mytilineos (ποσοστό 13,438% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου) που κατείχε ο Ιωάννης Μυτιληναίος, μεταβιβάστηκαν, εμμέσως, στον Ευάγγελο Μυτιληναίο, η συμμετοχή του οποίου από το 13,10% προηγουμένως, ανέρχεται πλέον στο 26,538% της εταιρείας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο καθώς, όπως αναφέρθηκε, έρχεται ως επιστέγασμα του μεγάλου εταιρικού μετασχηματισμού που αποφασίστηκε στα τέλη του 2017, με στόχο να δημιουργηθεί μια νέα σύγχρονη και ευέλικτη εταιρική δομή για να ενισχυθεί η θέση και το μέγεθος της Mytilineos, απελευθερώνοντας υπεραξίες, δημιουργώντας συνέργειες και βελτιστοποιώντας τις αποδόσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συγχώνευσης της μητρικής εταιρείας Mytilineos με τις βασικές θυγατρικές της, σε μία ενιαία εταιρεία σχεδιασμένη με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, τοποθέτησε τον Όμιλο στις κορυφαίες βιομηχανικές δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσδίδοντας νέες ενισχυμένες αναπτυξιακές προοπτικές.

Στις προοπτικές αυτές, αναφέρουν στελέχη της χρηματιστηριακής αγοράς, επενδύει έμπρακτα ο Ε. Μυτιληναίος, προχωρώντας σε μια υψηλού τιμήματος προσωπική επένδυση με την οποία αποδεικνύεται και η δέσμευσή του βασικού μετόχου στο στρατηγικό σχεδιασμό για τη περαιτέρω μεγέθυνση και ανάπτυξη της Mytilineos.

Ήδη reports αναφέρουν πως μετά το 2018 που αποτέλεσε χρονιά εδραίωσης, το 2019 προβλέπεται πολύ ισχυρότερο για τη Mytilineos, ενώ η διοίκηση έχει επιβεβαιώσει την πρόβλεψη για κύκλο εργασιών πάνω από 2 δισ. ευρώ στο σύνολο της τρέχουσας χρήσης.

Παράλληλα και με δεδομένο ότι μετά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Ιωάννης Μυτιληναίος δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου στην Mytilineos, πληρούνται και οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η εταιρεία αναφορικά με την πλήρωση κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και απόσυρσης μελών της οικογένειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιωάννης Μυτιληναίος θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις ναυτιλιακές business με την M/Maritime, ενώ ο Ευάγγελος αποκτά τον απόλυτο έλεγχο των παραδοσιακών οικογενειακών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται πως οι προοπτικές ανάπτυξής της Mytilineos που σήμερα κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, επικεντρώνονται για την επόμενη 5ετία στην διεύρυνση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της στην υπό απελευθέρωση εγχώρια ενεργειακή αγορά, στη διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης στους τομείς των έργων EPC, της μεταλλουργίας και της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα εμπορίας φυσικού αερίου. Ο Όμιλος αποτιμάται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στα 1,55 δισ. ευρώ.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!