ΣΕΜΑ: «Η πρόληψη, η καθοδήγηση κι η σωστή επιλογή προγράμματος, θα περιορίσουν τα κόστη θεραπειών» στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας

Σε τρεις άξονες κινούνται οι μεσίτες ασφαλίσεων προκειμένου αφενός να κατευθύνουν καλύτερα τον ασφαλισμένο σε θέματα ασφάλισης υγείας, αφετέρου να συμβάλλουν στον περιορισμό του οικονομικού κόστους από τις θεραπείες.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, Μιχάλης Τζωρτζωρής, μιλώντας στο 3ο Συνέδριο της Ναυτεμπορικής για την ιδιωτική ασφάλιση, με τίτλο «Η Ασφαλιστική αγορά «συνταγογραφεί» λύσεις για την Υγεία», οι μεσίτες ασφαλίσεων εστιάζουν στην πρόληψη με σκοπό την επίτευξη μείωσης ή αποφυγής του κινδύνου, στην έρευνα αγοράς για τη σωστή επιλογή θεραπείας, ιατρού και θεραπευτικού κέντρου και στην επιλογή ενός ορθά δομημένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην πρόληψη ο κ. Τζωρτζωρής υπογράμμισε ότι, «η μείωση του κινδύνου επέρχεται με τη ψηφιοποίηση και ανάλυση των ιατρικών εξετάσεων πάντα υπό την εποπτεία ιατρού, με τη συγκριτική μελέτη των δεδομένων προηγούμενων ετών και με διαγραμματικές απεικονίσεις διαγνωστικών πορισμάτων».

Για την επιλογή θεραπειών, ιατρών και θεραπευτηρίων ο μεσίτης ασφαλίσεων, όπως σημείωσε, «μπορεί να καθοδηγήσει τον ασφαλισμένο ώστε να έχει εύκολη πρόσβαση σε διαγνωστικά κέντρα ,άμεσο προγραμματισμό ραντεβού, όπως και 2η ιατρική γνώμη όταν προτείνεται χειρουργική αποκατάσταση, με ταυτόχρονη συνεχή παρακολούθηση των νέων τεχνολογικών μέσων και εξελιγμένων θεραπειών».

Βασική προϋπόθεση όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ είναι η ύπαρξη ενός ορθά δομημένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που θα αναλαμβάνει την πληρωμή των απαιτούμενων εξόδων και την οικονομική εξασφάλιση της βέλτιστης θεραπείας.

Εστιάζοντας στους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν την οικονομική βιωσιμότητα των προγραμμάτων υγείας, αναφέρθηκε στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης που με νέες τεχνικές, νέα φάρμακα, νέα υλικά και νέου τύπου εξετάσεις αυξάνουν το κόστος θεραπειών. Πρόσθεσε την προστασία προσωπικών δεδομένων των προς ασφάλιση πολιτών, που δεν επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία να διαθέσει τα προϊόντα της, έχοντας πλήρη ενημέρωση για την ακριβή κατάσταση της υγείας τους. Συμπλήρωσε την διαφορετική μεθοδολογία που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες κατά τον προασφαλιστικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να μην αποτρέπονται δυσάρεστες εξελίξεις στις ζημιές.

Τέλος, σε ότι αφορά την τόνωση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα πολίτη, ο κ. Τζωρτζωρής, σημείωσε ότι «αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε κατανοητή στους καταναλωτές, τη χρησιμότητα του εργαλείου μεταφοράς κινδύνων που λέγεται "ασφάλιση" - πετυχαίνοντας ιδιαιτέρως ικανοποιητικά αποτελέσματα, θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μεταφέρουμε πόρους της προσπάθειάς μας, σε όσους είναι ήδη ασφαλισμένοι και να επικεντρωθούμε στο πως θα αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους από τις καλύψεις που απολαμβάνουν».

Με τον τρόπο αυτό, τόνισε, θα βελτιώσουμε τους δείκτες διατηρησιμότητας, θα εξασφαλίσουμε το υπάρχον πελατολόγιο και οι ικανοποιημένοι πελάτες θα γίνουν οι καλύτεροι «διαφημιστές» μας».

Συνεπώς, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, «εστιάζουμε στους ήδη ασφαλισμένους, τους παρέχουμε υπηρεσίες που έχουν ως στόχο την ταχύτητα, την ευκολία και τη φιλικότητα στη χρήση, διασφαλίζουμε την ποιότητα των παροχών προσφέροντας συναισθηματική ασφάλεια και καθοδήγηση και αποδεχόμαστε έναν κοινό τρόπο ανάληψης ώστε να μην έχουμε φαινόμενα αστοχιών στις αποζημιώσεις».


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!