Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων στις κατασκευές

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ».
To πρόγραμμα με Δικαιούχο την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στοχεύει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.
Από το πρόγραμμα μπορούν να επωφεληθούν περί τους 1.200 εργαζόμενους οι οποίοι θα προέρχονται από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες).

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:
Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης

Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου

ΕΔΩ η πρόσκληση συμμετοχής


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!