Οι όροι της επένδυσης για τη μεταφορά του Καζίνο της Πάρνηθας

Τον καθορισμό των όρων της επένδυσης για τη μεταφορά του Καζίνο Πάρνηθας περιλαμβάνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την περασμένη βδομάδα

Σύμφωνα με αυτή προσριορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της ελάχιστης επένδυσης που θα πρέπει να διενεργήσει η "Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε." για τη μεταφορά του καζίνο από την Πάρνηθα εντός της Περιφέρειας Αττικής με ελάχιστο το ποσό των 100 εκατ. ευρώ λαμβάνοντας υπόψιν την υπεραξία που αποκτά η ΕΚΠΑ Α.Ε. λόγω της μετεγκατάστασης του καζίνο στη νέα τοποθεσία και την αξία των ακινήτων που εισφέρθηκαν στην ΕΚΠΑ Α.Ε. με την ιδιωτικοποίηση του Καζίνο της Πάρνηθας (ν. 3139/2003) και τα οποία θα μεταβιβασθούν στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου.

Οι αποτιμήσεις θα γίνουν βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων, από ανεξάρτητους εκτιμητές τους οποίους θα επιλέξει η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ) κατόπιν προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ τη δαπάνη για το σχετικό έργο θα την αναλάβει η ΕΚΠΑ ΑΕ.

Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διατηρήσει τις κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4499/2017 υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να έχει δημιουργήσει, μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΕΕΕΠ για την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση, τριακόσιες (300) επί πλέον θέσεις εργασίας, με αναλογία θέσεων προς ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) ένα προς ένα (1/1). Όλες αυτές οι θέσεις πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον επί πενταετία (5 έτη) μετά την έκδοση της απόφασης της ΕΕΕΠ για την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση.
   


πηγή: ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!