Νέο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας για ακίνητα Airbnb

Ενοικιάζετε το ακίνητο ή μέρος του ακινήτου σας μέσω Airbnb ή άλλης πλατφόρμας;

Η ARAG δημιούργησε για εσάς ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο στις νομικές διαφορές που θα προκύψουν.

Η ARAG, παρακολουθώντας την αγορά ακινήτων και μέσα από ήδη υπάρχουσες συνεργασίες με μεσίτες ακινήτων, διαπίστωσε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου προγράμματος Νομικής Προστασίας για την ασφάλιση ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Λίγα λόγια για το νέο πρόγραμμα ασφάλισης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενοικιάζουν κατοικίες ή μέρος αυτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, όπως η AirBNB, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού.

Αφορά όλες τις κατοικίες που ενοικιάζονται για τουριστικούς λόγους, είτε αυτές είναι κύριες (μόνιμες) είτε είναι εξοχικές (δευτερεύουσες).

Η κάλυψη της Νομικής Προστασίας παρέχεται στον ιδιοκτήτη ή τον εκάστοτε διαχειριστή της κατοικίας, για το ακίνητο το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και το οποίο προσδιορίζεται με τον αριθμό εγγραφής (Α.Μ.Α.) στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τμήματα πωλήσεων της εταιρίας ή στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή.

insurancedaily.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!