ΙΟΝ: Με θετικό πρόσημο το 2018

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2018 για την ΙΟΝ Α.Ε., καθώς ενίσχυσε τα οικονομικά μεγέθη, συνέχισε τις επενδύσεις της, στοχεύοντας σε μια ακόμη κερδοφόρα χρονιά.

Πιο αναλυτικά ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε οριακή άνοδο και ανήλθε σε 113,32 εκατ. ευρώ, έναντι 113 εκατ. ευρώ το 2017. Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν στα 12,73 εκατ. ευρώ έναντι 7,86 εκατ. ευρώ το 2017 και τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 8,73 εκατ. ευρώ από 5,1 εκατ. ευρώ το 2017.

Το 2018 η εταιρεία αύξησε επίσης τις εξαγωγές της κατά 13,6% σε αξία. Το 47% του συνόλου των εξαγωγών ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπόλοιπο σε Τρίτες Χώρες. Την μεγαλύτερη κίνηση είχαν η Κύπρος, η Αλβανία, ο Λίβανος, οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία, η Αίγυπτος και η Ρωσία. Οι πωλήσεις μας στην Βουλγαρία με προϊόντα Nucrema καθώς και οι εξαγωγές στην Ρωσία καλύφθηκαν από την θυγατρική μονάδα στη Σόφια.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία συνεπής στις αρχές, που στόχο έχουν την μόνιμη εκσυγχρονιστική προσπάθεια που αποβλέπει στη σταθερή ανταγωνιστική παρουσία στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, προέβη σε επενδύσεις μέσα στο 2018 ύψους 2.691.869 ευρώ, συνεχίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα του 2017, για το οποίο είχαν δαπανηθεί 2.178.948 ευρώ. Όπως σημειώνει η διοίκηση «ο εκσυγχρονισμός της Βιομηχανίας μας θα συνεχισθεί και θα ενταθεί διότι εκσυγχρονισμός, σημαίνει προσαρμογή σε πρότυπα οργανώσεως και παραγωγής τα οποία επιβάλλουν οι νέες συνθήκες και υιοθετούν οι ισχυροί ανταγωνιστές. Η νέα χρονιά ξεκίνησε σε ένα σκηνικό οικονομικής σταθερότητας. Μπροστά στην νέα πραγματικότητα όπως θα διαμορφωθεί, η επιδίωξη μας πρέπει να επικεντρωθεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Είναι αυτονόητο ότι επειδή η εγχώρια αγορά δεν αρκεί πλέον για να στηρίξει τους αναγκαίους ρυθμούς ανόδου, η μόνη διέξοδος είναι οι αγορές του εξωτερικού που μπορούν πλέον να στηρίξουν τις εγχώριες απώλειες. Όλα αυτά μαζί με τις προσπάθειες για περικοπή ελαστικών δαπανών , την συστηματική παρακολούθηση της αγοράς, ώστε να προσαρμόζουμε τις ενέργειες μας και να μπορούμε να ξεπερνάμε τα όποια προβλήματα, έτσι ώστε απρόσκοπτα να συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας».

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!