Μια ματιά στο real estate του μέλλοντος

Τις μελλοντικές προκλήσεις και τις τάσεις που θα επηρεάσουν τον κλάδο των ακινήτων για το 2019 αναλύει στην έκθεσή της με τίτλο «Real Estate Predictions 2019» η Deloitte.

Η αγορά των ακινήτων αλλά και γενικότερα ο κατασκευαστικός κλάδος είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένοι με την τεχνολογία. Καθώς η τεχνολογίας συνεχίζει να αναπτύσσεται και να γίνεται πιο προσιτή και οι πλατφόρμες, οι «έξυπνες» συσκευές να συνεχίζουν να εξελίσσονται ο όγκος των δεδομένων που παράγεται από τα κτίρια μπορεί πλέον μέσα από την επεξεργασία του να δώσει κατεύθυνση και λύσεις.

Οπως αναφέρει στην έκθεσή της η εταιρεία, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών μπορεί να παρέχει στην αγορά του real estate (επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές ακινήτων και ενοικιαστές) ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά για την ανάπτυξη υπηρεσιών, δεδομένων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που θα εστιάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών, των ιδιοκτητών ή στο ίδιο το ακίνητο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σχετικά πρόσφατη εμφάνιση νέων εταιρειών τεχνολογίας ακινήτων, γνωστών ως «PropTechs». Παράλληλα, η έκθεση της Deloitte προβλέπει ότι η ευρεία ανάπτυξη των «έξυπνων κτηρίων» θα ωθήσει τις εταιρείες ακινήτων να ψηφιοποιήσουν τα φυσικά περιουσιακά τους στοιχεία.

Τα πιθανά οφέλη της τεχνολογίας αυτής περιλαμβάνουν την δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης κτιρίων, την λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να έχουν πληροφορίες για το κτίριο και κατά συνέπεια την μείωση του κόστους διαχείρισης, καθώς και τη δημιουργία επιπλέον υπηρεσιών και ευνοϊκών συνθηκών που θα βελτιώσουν την εμπειρία του ενοικιαστή / ιδιοκτήτη.

Η άνοδος του e-commerce

Πριν από κάποιο διάστημα η αγορά βιομηχανικών ακινήτων θεωρούνταν «μπασ-κλας» σε σχέση με άλλους τομείς τα τελευταία δυο χρόνια, ωστόσο, οι αποθήκες, τα κέντρα διανομής και η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν τα πιο περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία των εμπορικών ακινήτων με υψηλούς ρυθμούς απόδοσης σε σχέση με άλλα παραδοσιακά ακίνητα εξαιτίας της ανόδου του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Κυβερνοεπιθέσεις

Εκτός των θετικών που απορρέουν από την τεχνολογία, η ραγδαία εξέλιξη της εγκυμονεί κινδύνους και σημαντικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Deloitte, σε πρώτο επίπεδο, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης ακινήτων καλούνται να αντιμετωπίσουν τις νέες μορφές προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας πληροφοριών στον κυβερνοχώρο και των προσωπικών δεδομένων. Σε δεύτερο επίπεδο, με τα σύγχρονα κτήρια να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και να γίνονται ολοένα πιο διασυνδεδεμένα, εγείρονται διάφορα ερωτήματα σε σχέση με την ασφάλεια που έχουν απέναντι στους κινδύνους του κυβερνοχώρου.

Ο ρόλος του Blockchain

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η προετοιμασία της αγοράς για τη χρήση της τεχνολογίας blockchain με πιο πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση της Deloitte, για να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία στην αγορά ακινήτων με βιώσιμο τρόπο, είναι απαραίτητο οι ειδικοί να αναζητήσουν λύσεις σε ό,τι αφορά την προστασία και την ανταλλαγή δεδομένων, με βάση τις καθορισμένες διεθνείς προδιαγραφές.

Κυκλική οικονομία

Επιπλέον, παρατηρείται μία ακόμα καθοριστική αλλαγή στον κλάδο των ακινήτων παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι ΜΚΟ έχουν δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση πρώτων υλών στην κατασκευή ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ολλανδία, στην οποία συμφωνήθηκε ότι μέχρι το 2030 πρέπει να επιτευχθεί μείωση κατά 50% της χρήσης πρώτων υλών.

Η εργασία

Οι αλλαγές στον κόσμο της εργασίας και τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με το μέλλον της τα επόμενα χρόνια είναι λογικό να επηρεάσουν και τη βιομηχανία των ακινήτων. Σύμφωνα με την Deloitte, οι τάσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί η βιομηχανία των ακινήτων το 2019 περιλαμβάνουν την αυξανόμενη σημασία που δίνουν οι οργανισμοί στο περιβάλλον εργασίας και την ανάγκη για ευέλικτους χώρους εργασίας και για χώρους οι οποίοι θα προσδίδουν αξία στις δραστηριότητες των εργαζομένων.

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!