ΟΟΣΑ: Συμφωνία σε οδικό χάρτη για τη φορολογία πολυεθνικών

Η διεθνής κοινότητα συμφώνησε έναν οδικό χάρτη για την επίλυση των φορολογικών προβλημάτων που προκαλούνται από την ψηφιοποίηση της οικονομίας και δεσμεύτηκε να συνεχίσει να εργάζεται στην κατεύθυνση μίας συναινετικής μακροπρόθεσμης λύσης έως το τέλος του 2020, ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Τα 129 μέλη που μετέχουν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ και της G20 για τη Διάβρωση της Βάσης και τη Μεταφορά των Κερδών (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) υιοθέτησαν ένα πρόγραμμα εργασίας που αναλύει τη διαδικασία επίτευξης μίας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για τη φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Το κείμενο αυτό, που καλεί σε εντατικοποίηση των διεθνών συζητήσεων γύρω από δύο πυλώνες, εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της πρωτοβουλίας BEPS στις 28-29 Μαΐου, στην οποία συμμετείχαν 289 αντιπρόσωποι από 99 χώρες - μέλη και επικράτειες και 10 παρατηρητές Οργανισμοί. Το πρόγραμμα εργασίας θα παρουσιαστεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ 'Ανχελ Γκουρία, για έγκριση στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G20 στις 8-9 Ιουνίου στη Φουκουόκα της Ιαπωνίας.

Το πρόγραμμα εργασίας θα διερευνήσει τα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν μέσω των δύο κύριων πυλώνων. Ο πρώτος πυλώνας θα εξετάσει πιθανές λύσεις για να καθορίζεται αν πρέπει να καταβάλλεται φόρος και σε ποια βάση, καθώς και ποιο μέρος των κερδών μπορεί ή πρέπει να φορολογείται στις επικράτειες όπου έχουν την έδρα του οι πελάτες ή χρήστες. Ο δεύτερος πυλώνας θα εξετάσει τον σχεδιασμό ενός συστήματος που θα διασφαλίζει ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις - στον τομέα της ψηφιακής οικονομίαςκαι πέραν αυτού - θα καταβάλουν ένα ελάχιστο επίπεδο φόρου. Ο πυλώνας αυτός θα δώσει στις χώρες ένα νέο εργαλείο για την προστασία της φορολογικής βάσης τους από τη μεταφορά κερδών σε επικράτειες που δεν επιβάλλουν ή επιβάλλουν χαμηλή φορολογία, αναφέρει ο ΟΟΣΑ.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!