ΟΑΕΔ: Σε ισχύ δύο νέα προγράμματα ανέργων

Δυο νέα προγράμματα ενίσχυσης ανέργων που επιθυμούν να αναλάβουν επιχειρηματική δραστηριότητα θέτει σε τροχιά εφαρμογής ο ΟΑΕΔ.

Το πρώτο πρόγραμμα έχει τίτλο «Προώθηση στην αυτοαπασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 66 ετών». Σύμφωνα με τα όσα μας είπαν από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ η συγκεκριμένη δράση σηματοδοτεί την πρόθεση του Οργανισμού να ενισχύσει τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων από ανέργους. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το ΔΣ του οργανισμού και αναμένεται να ξεκινήσει μόλις υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους όσοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» να ενισχυθούν από τον ΟΑΕΔ, για να ιδρύσουν μία επιχείρηση ή να χρηματοδοτήσουν τα πρώτα βήματα της επιχείρησης που έχουν πρόσφατα ιδρύσει.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Άνεργοι ηλικίας από 18-66 ετών, οι οποίοι επιπλέον έχουν ωφεληθεί από την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και που έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Επίσης άνεργοι που είχαν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και την οποία διέκοψαν έως την 31/12/2011

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες είτε ως μέλη Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε και Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

Διάρκεια της επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρηση τους για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος.

Ποσό επιχορήγησης

· Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφάλαιο πάνω από 51%

· Ως 9.000 σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το ½ του εταιρικού κεφαλαίου

· Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου

Τα ποσά καταβάλλονται σε 3 δόσεις

Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα

Πρώτο στάδιο Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής επιχειρηματικού σχεδίου στον διαδικτυακό τόπο του OAEΔ www.oaed.gr

Δεύτερο στάδιο Αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Τρίτο στάδιο Υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Η δεύτερη δράση έχει τίτλο «Προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας» και αφορά νέους ανέργους 18-29 Ετών. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε δυο φάσεις.

Κατά τη διάρκεια της α’ φάσης θα πραγματοποιηθεί:

α) συμβουλευτική επιχειρηματικότητας που θα παρασχεθεί σε περίπου 5.000 άνεργους νέους από συμβούλους του ΟΑΕΔ

β) αξιολόγηση της ωριμότητας των επιχειρηματικών ιδεών που θα καταρτιστούν και θα υποβληθούν, και

γ) καθοδήγηση των νέων με τις ώριμες ιδέες, στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων από μέντορες.

Στη β’ φάση θα γίνει επιλογή των πιο αξιόλογων επιχειρηματικών σχεδίων και θα επιχορηγηθούν περίπου 2.500 νέοι επιχειρηματίες για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη από μέντορες.

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων

Η δράση αυτή είναι σε εξέλιξη και με βάση τα στοιχεία από τις 20 Φεβρουαρίου μέχρι τώρα

έχουν υποβληθεί 2.300 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν αξιολογηθεί οι 1.670. Στο 56% των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν, έχουν προεγκριθεί τα επιχειρηματικά σχέδια και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως την επιχειρηματική δραστηριότητα μας είπαν από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Από την ανάλυση των στοιχείων των αιτήσεων προκύπτει πως τα περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν υποβληθεί, προσανατολίζονται στον δευτερογενή τομέα και όχι στις υπηρεσίες. Οι περισσότερες αιτήσεις για ίδρυση επιχείρησης αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα, την παραγωγή παρασκευασμάτων αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, όχι την εμπορία, την ανάπτυξη λογισμικού και τις χειροποίητες κατασκευές, την κατασκευή όχι την εμπορία.

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!