Προβλήματα υγρασίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων

Η Ελλάδα διαθέτει πάνω από 6,5 εκατομμύρια διαμερίσματα και καταστήματα, ενώ σχεδόν το 65% από αυτά βρίσκονται σε οικοδομές κατασκευασμένες πριν το 1980. Αυτό το δυναμικό βρίσκεται ήδη στη ζώνη των ακινήτων που έχουν ανάγκη από ανακαίνιση.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απειλούν τις παλιές αυτές κατασκευές είναι η υγρασία σε όλες τις εκφάνσεις της. Αυτό πρέπει να εντοπίζεται, να γίνεται κατάλληλη διάγνωση και να αντιμετωπίζεται ορθά σε κάθε περίπτωση.

Πηγή του προβλήματος

Η υγρασία εμφανίζεται στα κτίρια σε διάφορες μορφές, όπως σκασίματα σε χρώματα, φουσκώματα, μαύρες κηλίδες, μούχλα, αποκόλληση σοβάδων κ.λπ.. Ωστόσο, κάθε περίπτωση έχει τη δική της αιτία και αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο.

Τα κυριότερα αίτια εμφάνισης υγρασίας στα δομικά στοιχεία των κτιρίων είναι:

  • Ανιούσα υγρασία:

Τριχοειδής ανύψωση επιφανειακών ομβρίων υδάτων, σε κατακόρυφα δομικά στοιχεία (κολώνες) που συνορεύουν με το έδαφος.

  • Συμπύκνωση υδρατμών:

Υγροποίηση υδρατμών σε εσωτερικές επιφάνειες χώρων είτε λόγω ύπαρξης έντονης υγρασίας στον χώρο και ανεπαρκούς αερισμού, είτε λόγω κακής θερμομόνωσης.

  • Απευθείας πρόσπτωση νερού στο κέλυφος:

Αυτό έχει επιπτώσεις στις επικαλύψεις της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες

  • Γήρανση υδραυλικών δικτύων:

Φυσιολογική φθορά των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης των κτιρίων, που εμφανίζουν διαρροές σε δάπεδα, τοίχους και οροφές

  • Κακοτεχνίες:

Ακατάλληλη τοποθέτηση υδραυλικών σωληνώσεων, λανθασμένη τοποθέτηση θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, λανθασμένες κλίσεις απορροής ομβρίων, κακής ποιότητας υλικά κλπ.


Επαρκής αντιμετώπιση – Ολοκληρωμένη ανακαίνιση

Τα προβλήματα υγρασίας όπως γίνεται κατανοητό έχουν πολλές αιτίες και εμφανίζονται με διάφορους τρόπους. Η φύση των προβλημάτων υγρασίας και οι αντίστοιχες λύσεις απαιτούν επιστημονική γνώση και ειδική τεχνική αντιμετώπιση.

Ως επί το πλείστον, αυτά τα προβλήματα λύνονται κατά τη φάση που κάποιος ιδιοκτήτης προχωρά σε ανακαίνιση του ακινήτου του. Για την πλήρη εξάλειψη του φαινομένου που οδήγησε στην εμφάνιση της υγρασίας, απαιτείται συνδυασμός σωστής διάγνωσης και επιλογής των κατάλληλων υλικών και μεθόδων αποκατάστασης.


Άρθρο της εταιρείας ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί

Για περισσότερα τεχνικά θέματα επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο:  https://www.ergon-consultants.gr