Τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης αυθαιρέτων πριν μπει σε εφαρμογή η ταυτότητα κτιρίου

Την τελευταία ευκαιρία πριν εφαρμοστεί η ταυτότητα κτιρίου θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, καθώς στις 8 Νοεμβρίου 2019 λήγει η σχετική προθεσμία του νόμου 4495/17.

Τι εξασφαλίζουν οι ιδιοκτήτες με την τακτοποίηση

Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν τακτοποιούνται, πέραν του κινδύνου επιβολής προστίμων, αντιμετωπίζουν μια σειρά από περιορισμούς και απαγορεύσεις.

Με την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών οι ιδιοκτήτες εξασφαλίζουν:

 • Τη δυνατότητα εκτέλεσης συμβολαιογραφικών πράξεων όπως πώληση, γονική παροχή, δωρεά, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας κ.ά.
 • Τη δυνατότητα να κάνουν νόμιμη μίσθωση του ακινήτου τους με ισχυρά – έγκυρα δικαιώματα έναντι του μισθωτή σε περίπτωση αντιδικίας
 • Τη δυνατότητα έκδοσης πολεοδομικών αδειών για εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, αποκατάστασης, αλλαγής χρήσης ή και επέκτασης των ακινήτων τους
 • Τη δυνατότητα έκδοσης άλλων επίσημων πράξεων, όπως άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων (εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες κ.λπ.)
 • Τη δυνατότητα ορθής δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 • Τη δυνατότητα ένταξης του ακινήτου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» κ.ά.
 • Τη διαγραφή βεβαιωμένων μη εισπραχθέντων προστίμων που προέκυψαν στο παρελθόν από αυτοψία της Πολεοδομίας
 • Την αναστολή επιβολής μελλοντικών προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων σε περίπτωση ελέγχου

Βλέποντας επίσης το ακίνητο υπό το πρίσμα της επενδυτικής του αξίας, όλες οι παραπάνω εξασφαλίσεις προσδίδουν άμεσα στο ακίνητο μεγαλύτερη εμπορική αξία.

Τι ισχύει μετά τη λήξη του νόμου

Μετά τη λήξη της προθεσμίας τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων, θα τεθεί σε εφαρμογή η προβλεπόμενη νομοθεσία για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Ο σκοπός της Ταυτότητας Κτιρίου είναι η καταγραφή του συνόλου του κτιριακού δομημένου χώρου της επικράτειας. Έτσι για κάθε ακίνητο – κτίριο ή ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία – θα είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας με την έκδοση αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ταυτότητας που εκδίδεται από ιδιώτες Μηχανικούς, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου.

Στον φάκελο της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου θα περιλαμβάνονται όλες οι πολεοδομικές πληροφορίες, όπως:
 • το στέλεχος της οικοδομικής άδειας με τυχόν αναθεωρήσεις της
 • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
 • στοιχεία της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
 • πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής
 • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων
 • σχέδια κατόψεων που αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση κ.ά.

Κυρώσεις

Με δεδομένο ότι θα έχει αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση των κτιρίων με νόμιμους και μη χώρους, γίνεται αντιληπτό ότι η ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο των Πολεοδομιών της χώρας για εντοπισμό όλων των πολεοδομικών παραβάσεων (αυθαιρεσιών) οι οποίες δεν τακτοποιήθηκαν.

Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για επιβολή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρεσιών αυτών, τα οποία σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία, σε πολλές περιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Γνωρίζοντας πλέον όλα τα παραπάνω δεδομένα, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει εντός του επόμενου 5μήνου να προβούν σε έλεγχο νομιμότητας των ακινήτων τους είτε για να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κάποια αυθαιρεσία είτε, εάν διαπιστωθεί από το έλεγχο κάποια αυθαιρεσία, να έχουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων και τις προθεσμίες που ισχύουν, κάντε κλικ εδώ


Άρθρο της εταιρείας ERGON Σύμβουλοι ΜηχανικοίΌλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!