Επενδυτική έκρηξη στον Τουρισμό με 1,5 δισ. για νέα ξενοδοχεία

Σχεδόν 15 χιλιάδες νέα δωμάτια προστέθηκαν τη χρονιά που πέρασε στο ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδας, ενώ οι επενδύσεις για την κατασκευή των νέων μονάδων υπολογίζονται σε 1,49 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 5.561 δωμάτια ήταν κατηγορίας πέντε αστέρων και τα 3.304 τεσσάρων. Τα παραπάνω στοιχεία, που δείχνουν το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τουριστικό κλάδο και τη δυναμική που καταγράφει τις τελευταίες σεζόν η ξενοδοχειακή αγορά, περιλαμβάνονται στην τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο "Η συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018".

Όπως αναφέρεται μάλιστα στη μελέτη, το σύνολο των επενδύσεων από τον ξενοδοχειακό κλάδο για κατασκευή νέων και για ανακαίνιση και επισκευή υπαρχόντων ξενοδοχειακών δωματίων τα έτη 2017 και 2018 εκτιμήθηκε σε περίπου 1,54 δισ. και 2,26 δισ. ευρώ αντίστοιχα (αύξηση 46%).

Από τα ποσά αυτά ένα μέρος αφορά σε εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες και το υπόλοιπο σε υπηρεσίες και αγαθά εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Υπολογίζεται έτσι ότι η επένδυση του ξενοδοχειακού κλάδου για τα έτη 2017 και 2018, καθαρή από εισαγωγές, ανέρχεται σε περίπου 881 εκατ. και 1,314 δισ. αντίστοιχα (αύξηση 49%).


Σύμφωνα επίσης με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, το σύνολο της επενδυτικής δραστηριότητας του τουρισμού για το 2017 ανέρχεται στα 3,4 δισ., εκ των οποίων 1,29 δισ. αφορούν σε δαπάνη εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2018 είναι 4,98 δισ. και 1,92 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 47% και 48% αντίστοιχα.

Η περσινή χρονιά ήταν από τις καλύτερες για την αγορά, όπως δείχνουν τα στοιχεία. O τουρισμός το 2018 συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία του 11,7% του ΑΕΠ της χώρας με 21,6 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία. Αναλυτικά, η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 13,3% ή κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2017. Συνολικά (άμεσα και έμμεσα) ο τουρισμός το 2018 συνέβαλε από 25,7% (47,4 δισ. ευρώ) έως 30,9% (57,1 δισ. ευρώ) στη δημιουργία του ΑΕΠ.


Σημειώνεται πως πέρσι στην Ελλάδα ήρθαν περίπου 30 εκατ. επισκέπτες από το εξωτερικό, με τα έσοδα σύμφωνα με την ΤτΕ να φτάνουν τα 15,6 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η κρουαζιέρα.

Παράλληλα, με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης, από κάθε 1 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον 1,2 έως 1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας.

Ουσιαστικά για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ, εξέλιξη που αποδεικνύει ότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας με μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, η οικονομία τριών νησιωτικών περιφερειών, εξαρτάται σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό από τον τουρισμό, αφού η συνεισφορά του τομέα στο περιφερειακό ΑΕΠ ανέρχεται σε 47,2% στην Κρήτη, σε 71,2% στα Ιόνια Νησιά και σε 97,1% στο Νότιο Αιγαίο. Οι εν λόγω περιφέρειες, όπως τονίζεται, έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των προορισμών.

capital.gr

Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!