Η ανάλυση SWOT και η συμβολή της στην ανάπτυξη της επιχείρησης

Η ανάλυση SWOT είναι ένα ακρωνύμιο για τα Πλεονεκτήματα, τις Αδυναμίες, τις Ευκαιρίες και τις Απειλές που σχετίζονται με μια επιχείρηση. Αυτή η ανάλυση χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν δυνατότητες που μπορεί να αξιοποιήσει μια επιχείρηση για να βελτιώσει την ανταγωνιστική της θέση, να ελαχιστοποιήσει τις αδυναμίες, να διεκδικήσει ευκαιρίες και να αντιμετωπίσει απειλές.


Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες σχετίζονται με τις εσωτερικές δυνατότητες και τη δομή της επιχείρησης, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές σχετίζονται με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Στην ουσία, το εργαλείο αυτό ενημερώνει τη διοίκηση για τις πιθανές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν για τη βελτίωση της θέσης της επιχείρησης.

Παραδείγματα των στοιχείων της ανάλυσης SWOT είναι:
  • Πλεονεκτήματα: Διάθεση ισχυρής μάρκας, προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή πνευματικών δικαιωμάτων, ένα μοναδικό δίκτυο διανομής, μια δομή ασυνήθιστα χαμηλού κόστους και μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε μια σπάνια πρώτη ύλη.
  • Αδυναμίες: Υψηλό ποσοστό αποτυχίας του προϊόντος, ανεπαρκές ποσοστό ολοκλήρωσης παραγγελιών, καμία προστασία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υπερβάλλοντα σταθερά γενικά έξοδα.
  • Ευκαιρίες: Μια επικείμενη αλλαγή στις εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών, μια νέα τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση των προϊόντων και μια πιθανή νέα αγορά που δεν αντιμετωπίζεται από κανέναν ανταγωνιστή.
  • Απειλές: Μείωση της ζήτησης που προκαλείται από τη μεταβολή των δημογραφικών στοιχείων των πελατών, το επικείμενο άνοιγμα μιας αγοράς σε ξένους ανταγωνιστές λόγω μιας νέας εμπορικής συμφωνίας και την εμφάνιση υποκατάστατων χαμηλού κόστους.

Η ανάλυση SWOT διεξάγεται συνήθως σε σχέση με την ίδια ανάλυση για τους ανταγωνιστές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί κανείς να δει πώς μια επιχείρηση βρίσκεται σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να προταθούν ορισμένες ενέργειες για τη βελτίωση της συγκριτικής ανταγωνιστικότητας της εταιρείας.

Το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης SWOT συνήθως είναι μια ανακατεύθυνση των πόρων της εταιρείας. Η πρόθεση ωστόσο δεν είναι κατ 'ανάγκη να εξαλειφθούν όλες οι αδυναμίες, ή να επιδιωχθούν όλες οι ευκαιρίες. Αντ 'αυτού, η διοίκηση μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η προσοχή πρέπει να εστιάζεται σε ένα ή δύο ζητήματα, ενώ όλες οι άλλες εναλλακτικές λύσεις ενδέχεται να αγνοηθούν. Ωστόσο, όσο αφορά στις αδυναμίες, η επιχείρηση μπορεί να θεωρήσει ότι μερικές είναι απίθανο να συμβούν ενώ μπορεί να υπάρχουν άλλες που θεωρούνται πιο κρίσιμες.

Ένα πρόβλημα παρόλα αυτά με την ανάλυση SWOT είναι ότι περιγράφει μόνο τη θέση της επιχείρησης σε σχέση με το υπάρχον ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δεν παρέχει όμως καμία ένδειξη για νέες κατευθύνσεις που θα μπορούσε να λάβει προκειμένου να αποκαλύψει εξ ολοκλήρου νέες αγορές όπου υπάρχει μικρός ανταγωνισμός.

Η ανάλυση SWOT, ωστόσο, θεωρείται σημαντική για την κατάρτιση Business Plan που αφορά στην χρηματοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα ή και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του. 
 
Γεώργιος Εγγλεζάκης
Tax & Financial Consultant
epixeiro.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!