Oι προκλήσεις στην αγορά ακινήτων

Η ραγδαία και συνεχόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας αναμένεται να δημιουργήσει πληθώρα ευκαιριών, καθώς και σημαντικών προκλήσεων για τη βιομηχανία των ακινήτων, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Real Estate Report της Deloitte.

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, μέσω της τεχνολογίας, θα ευνοήσει τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και την αύξηση της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει την ποιότητα της εμπειρίας του πελάτη, μέσω της διεύρυνσης των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, η ευρεία χρήση της τεχνολογίας εγείρει κινδύνους και προκλήσεις, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, η αγορά ακινήτων μπορεί πλέον να εκμεταλλευτεί τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που παράγεται από τα κτήρια. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών μπορεί να παρέχει στους ενδιαφερόμενους της αγοράς (επενδυτές, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές ακινήτων και ενοικιαστές) ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον το χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά για την ανάπτυξη υπηρεσιών, δεδομένων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που θα εστιάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών, των ιδιοκτητών ή στο ίδιο το ακίνητο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων θα πρέπει να διαχειριστούν τη σχετικά πρόσφατη εμφάνιση νέων εταιρειών τεχνολογίας ακινήτων, γνωστών ως "proptechs".

Παράλληλα, η έκθεση της Deloitte προβλέπει ότι η ευρεία ανάπτυξη των «έξυπνων κτηρίων» θα ωθήσει τις εταιρείες ακινήτων να ψηφιοποιήσουν τα φυσικά περιουσιακά τους στοιχεία. Τα πιθανά πλεονεκτήματα αυτής της εξέλιξης αφορούν μεταξύ άλλων την ικανότητα κεντρικής διαχείρισης κτηρίων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, την απόκτηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και τη δημιουργία επιπλέον υπηρεσιών και ευνοϊκών συνθηκών που θα βελτιώσουν την εμπειρία του πελάτη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Deloitte, σε πρώτο επίπεδο, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης ακινήτων καλούνται να αντιμετωπίσουν τις νέες μορφές προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας πληροφοριών στον κυβερνοχώρο και των προσωπικών δεδομένων. Σε δεύτερο επίπεδο, με τα σύγχρονα κτίρια να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και να γίνονται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένα εγείρονται διάφορα ερωτήματα σε σχέση με την ασφάλεια που έχουν απέναντι στους κινδύνους του κυβερνοχώρου.

Blockchain στην αγορά των ακινήτων

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η προετοιμασία της αγοράς για τη χρήση της τεχνολογίας blockchain με πιο πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση της Deloitte, για να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνολογία στην αγορά ακινήτων με βιώσιμο τρόπο, είναι απαραίτητο οι ειδικοί να αναζητήσουν λύσεις σε ό,τι αφορά την προστασία και την ανταλλαγή δεδομένων, με βάση τις καθορισμένες διεθνείς προδιαγραφές.

Βιομηχανικά ακίνητα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, τα τελευταία χρόνια, τα βιομηχανικά ακίνητα (βιομηχανικές αποθήκες και κέντρα διανομής) αναδείχθηκαν στα πιο περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των εμπορικών ακινήτων. Σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte, αυτό συμβαίνει κυρίως χάρη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από ενοικιάσεις και αποδόσεις έναντι άλλων εμπορικών ακινήτων.

Αλλαγή στον κλάδο

Επιπλέον, παρατηρείται μία ακόμα καθοριστική αλλαγή στον κλάδο των ακινήτων παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι ΜΚΟ έχουν δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση πρώτων υλών στην κατασκευή ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ολλανδία, στην οποία συμφωνήθηκε ότι μέχρι το 2030 πρέπει να επιτευχθεί μείωση κατά 50% της χρήσης πρώτων υλών.

Οι αλλαγές στην εργασία αλλάζουν τον κλάδο των ακινήτων

Οι αλλαγές στον κόσμο της εργασίας και τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με το μέλλον της τα επόμενα χρόνια είναι λογικό να επηρεάσουν και τη βιομηχανία των ακινήτων. Σύμφωνα με τη Deloitte οι τάσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί βιομηχανία των ακινήτων το 2019 περιλαμβάνουν την αυξανόμενη σημασία που δίνουν οι οργανισμοί στο περιβάλλον εργασίας και την ανάγκη για ευέλικτους χώρους εργασίας και για χώρους οι οποίοι θα προσδίδουν αξία στην εργασία των εργαζομένων.

ered.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!