Καινοτομήστε στην επιχείρησή σας χωρίς κανένα κόστος, μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου CIDE-NET

Η ΕΕΔΕ στο πλαίσιο του έργου CIDENET του Προγράμματος συνεργασίας «Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020» διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Καινοτομία και Δημιουργικότητα» το οποίο απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και την τόνωση της δημιουργικότητας στην επιχείρησή τους.

Το πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται δωρεάν περιλαμβάνει τρείς φάσεις :

1η ΦΑΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (21/5/2019 – 6/6/2019)

Έξι εκπαιδευτικά εργαστήρια διάρκειας πέντε ωρών το καθένα (σύνολο 30 ώρες) με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων στην τάξη και με εισηγητές έμπειρους συμβούλους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες :

1. Το μοντέλο της Καινοτόμου Επιχείρησης – Η αναζήτηση προοπτικών καινοτομίας στην Επιχείρηση (21/5/2019)

2. Οργανωσιακή Καινοτομία και Ανθρώπινο Δυναμικό – Απαιτούμενοι πόροι και ανάλυση πιθανών κενών δεξιοτήτων στο Ανθρώπινο Δυναμικό (23/5/2019)

3. Στρατηγικές για Καινοτομία - Κατανομή αρμοδιοτήτων για την ανάπτυξη καινοτομίας – Συντονισμός και παρακολούθηση των διαδικασιών ανάπτυξης καινοτομίας (28/5/2019)

4. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της επιχείρησης και η χρηματοδότηση της Καινοτομίας (30/5/2019)

5. Πιλοτική εφαρμογή της Καινοτομίας – Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης (4/6/2019)

6. Τελική αξιολόγηση της Καινοτομίας (6/6/2019)

Τα σεμινάρια – εργαστήρια θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΕΔΕ από 17:00 έως 22:00.


2η ΦΑΣΗ: E-LEARNING (21/5/2019 – 28/6/2019)

Ασύγχρονο e-Learning μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας με πλήρες εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες στις ανωτέρω έξι θεματικές ενότητες.


3η ΦΑΣΗ: E-MENTORING (6/6/2019 – 28/6/2019)

Συνεδρίες e-mentoring των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με τον σύμβουλο/εισηγητή προκειμένου να δομηθεί ένα πλάνο καινοτομίας για την επιχείρησή τους.

Επίσης, μετά το πέρας των ανωτέρω φάσεων, θα υπάρχει η δυνατότητα, για τους συμμετέχοντες, εάν το επιθυμούν, να έχουν πρόσβαση σε online synchronous lecture με άλλους συμμετέχοντες από τις χώρες στις οποίες υλοποιείται το έργο (Αλβανία, Β.Μακεδονία, Βουλγαρία, Κύπρος) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, ιδεών κλπ.

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα λάβουν Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο σύνδεσμο http://www.cidenet.eu/registration-form/ το αργότερο μέχρι την Τρίτη 14 Μαΐου 2019.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την ΕΕΔΕ: κ. Σοφία Ανάση, euprojects@eede.gr, τηλ. 210 2112000 (εσωτ. *730).


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!