Ποιοι επαγγελματίες μπορούν να αποφύγουν το τέλος επιτηδεύματος

Ευκαιρία να γλιτώσουν το «χαράτσι» του τέλους επιτηδεύματος και να μειώσουν τον φόρο εισοδήματος έως 1.000 ευρώ, έχουν φέτος χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι με μπλοκάκια, μετά τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία που δρομολόγησε η ΑΑΔΕ, κατόπιν και αποφάσεων των δικαστηρίων.

Το sofokleousin.gr παρουσιάζει σήμερα όλες τις περιπτώσεις των επαγγελματιών που απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος, καθώς επίσης και το ύψος στο οποίο διαμορφώνεται φέτος, ανάλογα με την ιδιότητα, τον τόπο άσκησης της δραστηριότητας, αλλά και για τους επαγγελματίες που βρίσκονται σε αδράνεια.

Προχθές η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζει το πλαίσιο επιβολής ή εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος των φυσικών προσώπων, που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους και μετά ξεκίνησαν νέα δραστηριότητα και αν σε αυτή την περίπτωση συνυπολογίζεται η πενταετία.

Μάλιστα, προβλέπεται και η επιστροφή του τέλους που έχει καταβληθεί αχρεώστητα, από το έτος 2015 και μετά. Συγκεκριμένα η νομοθεσία προβλέπει πως ο επαγγελματίας εξαιρείται από το τέλος επιτηδεύματος για μια πενταετία από τον χρόνο έναρξης της δραστηριότητας. Όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε, μετά από προσφυγή δικηγόρου, ότι ο επαγγελματίας που κάνει έναρξη εργασιών δικαιούται την απαλλαγή για μια πενταετία, από το τέλος επιτηδεύματος και τη δεύτερη φορά, εφόσον πρόκειται για διαφορετική επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με την πρώτη που ασκούσε.

Επομένως, διευκρινίζει η ΑΑΔΕ, το τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση διακοπής και έναρξης εργασιών σε αντικείμενο άλλο από το αρχικό (δηλαδή με διαφορετικό τετραψήφιο ΚΑΔ), για μια πενταετία από τη νέα έναρξη εργασιών, και τούτο ανεξαρτήτως εάν ο φορολογούμενος έχει συμπληρώσει πέντε έτη άσκησης της προηγούμενης δραστηριότητας.

Για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τέλους επιτηδεύματος, λόγω των νέων δεδομένων, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν έγγραφο αίτημα στις Δ.Ο.Υ. και εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, εφόσον η αξίωση επιστροφής δεν έχει παραγραφεί. Ειδικά, για την επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος από το 2015 και μετά, οι φορολογούμενοι θα μπορούν μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της εγκυκλίου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις.

Όλα αυτά ισχύουν και για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος, που θα βεβαιωθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018. Σε περίπτωση έναρξης εργασιών προ του έτους 2008 οι φορολογούμενοι προσέρχονται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας και τη βεβαίωση της έναρξης εργασιών.

Ποιοι άλλοι απαλλάσσονται

Το τέλος επιτηδεύματος από φέτος και για τα επόμενα χρόνια το γλιτώνουν και οι αδρανείς επιχειρήσεις και τα αδρανή μπλοκάκια. Πρόκειται για την υλοποίηση της σχετικής εξαγγελίας του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, από το βήμα της ΔΕΘ.

Η απαλλαγή ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, που σημαίνει ότι φέτος, το 2019, με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, δεν θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος, όσοι ήταν σε αδράνεια το 2018.

Συγκεκριμένα θα απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος, οι επαγγελματίες που έχουν δηλώσει «αδράνεια»στην εφορία ή θα το πράξουν εκ των υστέρων. Δηλαδή:

Όσοι έχουν δηλώσει αδράνεια απαλλάσσονται.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει αδράνεια αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή εντός του 2018, μπορούν να πάνε στην εφορία και να δηλώσουν αδράνεια έστω και εκπρόθεσμα.
Θα πληρώσουν ένα πρόστιμο ύψους 100 ευρώ, για εκπρόθεσμη μεταβολή, αλλά θα απαλλαγούν από την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος που είναι 500 – 1.000 ευρώ.
Όμως και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι την εξής λεπτομέρεια: Δεν πρέπει εντός του έτους ή στο διάστημα της δηλωμένης αδράνειας, να μην έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή. Ούτε να έχουν εκδώσει τιμολόγιο για την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, αλλά και ούτε να έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν, με τιμολόγιο. Οποιαδήποτε συναλλαγή, ακυρώνει αυτομάτως την αδράνεια.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα πληρωμής αναλογικού τέλους επιτηδεύματος. Δηλαδή αν κάποιος έχει δραστηριότητα μέχρι και τον Ιούνιο του 2018, μπορεί να δηλώσει αδράνεια από τον Ιούλιο και να πληρώσει το μισό τέλος επιτηδεύματος. Αν η δήλωση αδράνειας γίνει άλλον μήνα, θα πληρώσει το τέλος μόνο για τους μήνες που ήταν «δραστήριος».

Οι εξαιρέσεις

Επίσης εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος οι ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών:
 • Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
 • Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών
 • Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.
 • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων,
 • Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
 • Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
 • Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
 • Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
 • Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Πόσο είναι το τέλος επιτηδεύματος

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:
 • 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,
 • 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους,
 • 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
 • 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

Σε ότι αφορά, στις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες καθώς και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το τέλος επιτηδεύματος, ανέρχεται σε:
 • 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!