Θερινά σχολεία επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη

Το εργαστήριο ISEB του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μα­κε­δο­νί­ας διορ­γανώ­νει το 4ο ThesSummerSchool και το 1ο ThesSummerSchool@camp, δύο θερινά σχολεία επιχειρηματι­κότητας για νέους και νέες 14-18 ετών.

Σκοπός των δύο προγραμμάτων είναι η μύηση των νέων παιδιών στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, μέσω της διεύρυνσης των γνώσεων τους στο θέμα και της καλλιέργειας της δημιουργι­κότητάς τους. Βασική μας φιλο­δοξία είναι η κατάλ­ληλη προετοι­μασία τους, ώστε να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.

Στο τέλος κάθε προγράμματος δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής από το Πανε­πιστήμιο Μακεδονίας.

ThesSummerSchool, από 24 έως 29 Ιουνίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Για έξι ημέρες, από τέσσερις ώρες καθημερινά, οι συμμετέχοντες παρακο­λουθούν διαλέξεις από καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμ­μετέχουν σε συζητήσεις/ομιλίες από προσκε­κλημένους εισηγητές με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του επιχειρείν και επισκέ­πτονται πρότυπες καινοτόμες εταιρίες.

Για πρώτη φορά φέτος, όσα παιδιά επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, τη Δευτέρα 1/7 σε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι (στο στυλ των Escape rooms)!

Το Εscape Τhe City διαδραματίζεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έχει στόχο την επαφή των συμμε­τεχόντων με την επιχει­ρηματι­κότητα της πόλης κατά την περίοδο της μεγάλης φωτιάς του 1917, την επίλυση γρίφων και τη διασκέδαση. Θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους!

Συμμετοχή και πληροφορίες εδώ.

ThesSummerSchool@camp, από 18 έως 23 Ιουνίου 2019, στο εκπαιδευτικό κέντρο ΧΑΝΘ, στο Νυμφαίο Φλώρινας

Το πρόγραμμα διοργανώνεται σε συνεργασία με τη ΧΑΝΘ και συνδυάζει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του «ThesSummerSchool» σε συνδυασμό, ωστόσο, με πλήθος ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στη φύση. Αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν ομαδικά και, παράλληλα, να αυτονομηθούν.

Ειδικά για το ThesSummerSchool@camp, όλοι όσοι επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους θα συμμετέχουν σε κλήρωση για να εξασφαλίσουν μία από τις 10 υποτροφίες κάλυψης του συνολικού κόστους του προγράμματος, οι οποίες αποτελούν ευγενική χορηγία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.

Συμμετοχή και πληροφορίες εδώ.

startupper.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!