Τακτοποίηση τριών ενεργειακών εκκρεμοτήτων

Στην τακτοποίηση μιας σειράς ενεργειακών εκκρεμοτήτων προχώρησε, χθες, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης με την έκδοση τριών υπουργικών αποφάσεων.

Το πρώτο μέτρο αφορά την απόδοση του ειδικού τέλους ΑΠΕ 1% προς τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί. Με τη σχετική ΚΥΑ ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους θέματα (π.χ. μεθοδολογία, διαδικασία, τρόποι απόδοσης ποσών, δικαιούχοι κ.τ.λ.), προκειμένου να αποδοθούν τα ανταποδοτικά για την περίοδο 2015-2018, καθώς και τα ποσά που αφορούν τις εκκρεμείς περιπτώσεις της προηγούμενης περιόδου 2010-2014. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2017 είχαν αποδοθεί αντίστοιχα τα ποσά της περιόδου 2010-2014 συνολικού ύψους 17,6 εκατ. ευρώ. Με τη διαδικασία που έχει καταρτιστεί, είναι πλέον εφικτή η ετήσια απόδοση αυτών των ποσών στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν μονάδες ΑΠΕ.

Το δεύτερο μέτρο αφορά σε προσαρμογές του υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ στο νέο θεσμικό και ρυθμιστικό περίγραμμα (π.χ. κατάργηση ΠΧΕΦΕΛ), καθώς και επιμέρους τροποποιήσεις ως προς το πλαίσιο υποχρεώσεων συμμετοχής των ΑΠΕ στην ηλεκτρική αγορά (π.χ. προσαύξηση ετοιμότητας συμμετοχής, αποκλίσεις κ.τ.λ.).

Η σχετική υπουργική απόφαση λύνει εκκρεμή τεχνικά ζητήματα, όπως τη μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς, καθώς και τη διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση.

Το τρίτο μέτρο που προβλέπεται σε σχετική υπουργική απόφαση αποτελεί συμπληρωματική τεχνική προσθήκη και αφορά κυρίως το ζήτημα της αποζημίωσης των σταθμών ΑΠΕ, που εκπροσωπούνται από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου, με βάση τη μετρούμενη ηλεκτρική ενέργεια.

kathimerini.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!