Ποια είναι τα «γεμάτα ταμεία» της αγοράς

H χρηματιστηριακή πείρα των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι ζούμε στην εποχή του stock picking, δηλαδή στην εποχή όπου δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να αγοράζει κάποιος μετοχές σε περιόδους όπου ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται χαμηλά, όσο το να επιλέγει την απόκτηση των «σωστών» τίτλων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ότι στις 30 Απριλίου του 2019 ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. έκλεισε πολύ κοντά στο επίπεδο της 24ης Ιουνίου του 2015, λίγο πριν από την επιβολή των capital controls. Κι όμως, κατά την περίοδο που μεσολάβησε από τότε μέχρι τώρα, υπήρξαν μετοχές που κατέγραψαν μεγάλες απώλειες (όχι μόνο οι τράπεζες και η ΔΕΗ) και πολύ περισσότερες που κατέγραψαν υψηλές διψήφιες ή και τριψήφιες ποσοστιαίες αποδόσεις.

Εύλογα, οι εισηγμένες εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα και ρευστότητα, με βάση τα αποτελέσματα του 2018, βρίσκονται ή θα βρεθούν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Αν προσπαθήσουμε να ομαδοποιήσουμε τις μετοχές που προσέφεραν υψηλές υπεραποδόσεις έναντι του Γενικού Δείκτη τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε δύο κυρίως κατηγορίες μετοχών:

1 Τις μετοχές των εταιρειών που κατά τη συγκεκριμένη περίοδο κατάφεραν να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις (η αγορά δίνει προσοχή στα θεμελιώδη δεδομένα).

2 Τους τίτλους των εταιρειών υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και ρευστότητας. Πολλές μετοχές, μάλιστα, συγκαταλέγονται και στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες.

Στη θεωρία, αλλά και στις πλείστες των περιπτώσεων και στην πράξη, οι εταιρείες που διαθέτουν ισχυρή ρευστότητα -ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον χρηματοπιστωτικής στενότητας όπως το τρέχον- πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων για μια σειρά από λόγους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

- Έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν επενδύσεις εκμεταλλευόμενες τις λεγόμενες «ευκαιρίες της κρίσης».

- Μπορούν να αμυνθούν πολύ πιο αποτελεσματικά σε περίπτωση «πολέμου τιμών» από ανταγωνιστές ή οξύτατου ανταγωνισμού στην αγορά.

- Είναι σε θέση να προσφέρουν στους μετόχους τους χρηματικές διανομές (μερίσματα ή και επιστροφές κεφαλαίου).

- Γενικότερα, λειτουργούν εύρυθμα και αποτελεσματικότερα, καθώς έχουν ικανοποιημένο προσωπικό και μπορούν να δανείζονται με χαμηλότερο επιτόκιο και συχνά να αγοράζουν έναντι χαμηλότερων τιμημάτων από τους προμηθευτές τους.

Στον παρατιθέμενο πίνακα, περιλαμβάνονται 32 εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α., οι οποίες στις 31/12/2018 διέθεταν αρνητικό καθαρό δανεισμό ή θετικό καθαρό ταμείο, δηλαδή το ύψος των διαθεσίμων και του βραχυπρόθεσμου χαρτοφυλακίου τους υπερέβαινε το σύνολο του τραπεζικού τους δανεισμού, είτε αυτός ήταν μακροπρόθεσμος είτε βραχυπρόθεσμος.

Συγκεκριμένα 32 εισηγμένοι όμιλοι μπορούσαν να μηδενίσουν άμεσα τον τραπεζικό τους δανεισμό και εκείνη τη στιγμή να τους… περισσεύει το ποσό του 1,977 δισ. ευρώ! Επιπρόσθετα, άλλες τέσσερις εταιρείες έχουν θετικό μεν καθαρό δανεισμό, ο οποίος ωστόσο δεν υπερβαίνει τα 700.000 ευρώ.

Πώς, όμως, προτίθενται οι εταιρείες αυτές να χρησιμοποιήσουν το «περισσευούμενο» ταμείο τους;

- Η καπνοβιομηχανία Καρέλιας έχει θετικό καθαρό ταμείο που θα ζήλευαν πολλές ελληνικές ΑΕΔΑΚ (404 εκατ. ευρώ). Παρά τις υλοποιούμενες επενδύσεις και τα γενναία μερίσματα που διανέμει στους μετόχους της, το ποσό αυτό έχει ανοδική τάση, λόγω της υψηλής κερδοφορίας του ομίλου.

- Στην Jumbo… περισσεύουν 392 εκατ. ευρώ παρά τις πολύ υψηλές επενδύσεις που υλοποιεί σε Ελλάδα και εξωτερικό και παρά τα διανεμόμενα μερίσματα. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο όμιλος διαθέτει ακόμη μεγαλύτερο ταμείο (591 εκατ. ευρώ), ενώ παράλληλα έχει δανειστεί 199 εκατ. ευρώ.

- Μπορεί το μελλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ να ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η ένταξή του σε προγράμματα κοινοτικής επιχορήγησης, εξασφαλίζει στην εισηγμένη τη δυνατότητα για ευχερή υλοποίησή του και σε ταυτόχρονη απρόσκοπτη συνέχιση της άνετης μερισματικής της πολιτικής.

- Η Αεροπορία Αιγαίου έχει ήδη ανακοινώσει ένα φιλόδοξο μακροπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα ανανέωσης-αναβάθμισης του στόλου της.

- Το «καθαρό ταμείο» του ΟΛΘ θα βοηθήσει το νέο ιδιοκτησιακό σχήμα της εταιρείας να υλοποιήσει με ευχέρεια το επενδυτικό πρόγραμμα που είχε συμβατικά δεσμευθεί όταν εξαγόραζε την πλειοψηφία των μετοχών.

- Κατά τα τελευταία χρόνια η ΕΧΑΕ διανέμει χρήματα στους μετόχους της με διάφορους τρόπους (μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, αγορές ιδίων μετοχών) που υπερβαίνουν κατά πολύ τα ετήσια κέρδη της. Εκτιμάται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να το κάνει τουλάχιστον μέχρι και το 2020. Η λογική είναι ότι η χρηματιστηριακή δραστηριότητα και η κερδοφορία της εισηγμένης έχουν κυκλικό χαρακτήρα, οπότε διανέμονται υπερβάλλοντα κέρδη σε περιόδους χαμηλής δραστηριότητας, μέχρις ότου η χρηματιστηριακή δραστηριότητα να ανακάμψει και πάλι.

- Η Alpha Αστικά Ακίνητα αυξάνουν χρόνο με το χρόνο τα διαθέσιμά τους, καθώς είναι κερδοφόρα και κατά τα τελευταία χρόνια ούτε μεγάλες επενδύσεις έχουν κάνει ούτε μερίσματα έχουν διανείμει στους μετόχους τους. Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς προτίθεται να διαχειριστεί τη ρευστότητα που υπάρχει.

- Τα Πλαστικά Κρήτης καταφέρνουν να σημειώνουν τόσο υψηλή κερδοφορία, έτσι ώστε να υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις και ταυτόχρονα να έχουν αρνητικό καθαρό δανεισμό.

- Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τη σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία Κρι-Κρι.

-Οι Profile, Entersoft, Epsilon Net είναι δυναμικές εταιρείες πληροφορικής με ανοδική πορεία οικονομικών επιδόσεων κατά τα τελευταία χρόνια, οι οποίες καταφέρνουν να χρηματοδοτούν πολύ σημαντικές επενδύσεις χωρίς ουσιαστικά να προσφεύγουν σε τραπεζικό δανεισμό. Φέτος και οι τρεις θα ανταμείψουν (ή αντάμειψαν ήδη) τους μετόχους τους με χρηματικές διανομές.

- Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, η ισχυρή ρευστότητα όχι μόνο εξασφαλίζει ικανοποιητικούς εποπτικούς δείκτες (Solvency II), αλλά παράλληλα δίνει τη δυνατότητα και για διανομές μερισμάτων προς τους μετόχους.

- Ο όμιλος Quest Holdings σχεδιάζει επενδύσεις στο χώρο των ταχυμεταφορών (ACS), στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις άλλες δραστηριότητές του. Είναι επίσης ανοιχτός σε θέματα εξαγορών άλλων εταιρειών.

- Το ισχυρό καθαρό ταμείο της εταιρείας Πλαίσιο όχι μόνο της δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει απρόσκοπτα τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις της, αλλά παράλληλα της προσφέρει ισχυρή άμυνα απέναντι σε ενδεχόμενες πολιτικές πολέμου τιμών από ανταγωνιστές.

- Τα διαθέσιμα του ΟΛΠ σε συνδυασμό με την κερδοφορία που επιτυγχάνει και την υψηλή πιστοληπτική του ικανότητα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση του μεγάλου business plan που έχει εξαγγείλει η εισηγμένη εταιρεία.

- Είναι τόσο υψηλές οι τιμές των λευκών μαρμάρων στο εξωτερικό κατά τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε τα πολύ υψηλά κέρδη της Mermeren Kombinat να έχουν οδηγήσει σε θετικό καθαρό ταμείο, παρά τις υψηλές χρηματικές διανομές προς τους μετόχους.

- Τα χρήματα από το ταμείο της CNL Capital θα δοθούν (μαζί με άλλα που θα αντληθούν μέσω ομολογιακού δανείου) με στόχο τη δανειοδότηση περισσότερων εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

- Η υπάρχουσα ρευστότητα της ΕΚΤΕΡ όχι μόνο προσφέρει ασφάλεια σε έναν κυκλικό κλάδο (κατασκευές), αλλά επιπλέον δίνει δυνατότητες ανάληψης νέων υποσχόμενων projects χωρίς δανεισμό.

- Οι υψηλές θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές που επιτυγχάνει η AS Company ΑΣΚΟ -2,17% επιτρέπουν στην εταιρεία τον συνδυασμό σημαντικών επενδύσεων με ίδια κεφάλαια, καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους της.

- Μετά την πώληση της δραστηριότητας των τυχερών παιχνιδιών της, η Centric βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Τα υπάρχοντα χρήματα θα επενδυθούν προφανώς σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

- Στην Q&R η ρευστότητα χρησιμοποιείται ως παράγοντας ασφαλείας στον κυκλικό κλάδο των δημόσιων έργων πληροφορικής, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει επεκτάσεις στο εξωτερικό.

- Η υψηλή κερδοφορία του ξενοδοχείου «President» της ΓΕΚΕ δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να υλοποιεί επενδύσεις χωρίς να καταφεύγει σε τραπεζικό δανεισμό.

- Η άριστη ρευστότητα βοηθά τις ενέργειες της διοίκησης της Ideal για στροφή των εργασιών της προς νέες υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

- Τα πολύ καλά περυσινά αποτελέσματα της Optronics σε συνδυασμό με τη λήψη προκαταβολών, οδήγησαν την εταιρεία σε ένα τόσο ενδιαφέρον θετικό καθαρό ταμείο.
Στέφανος Kοτζαμάνης
euro2day.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!