Στο "ρελαντί" οι μηχανές της Πίτσος

Μπορεί να απέφυγε το "λουκέτο" στο τέλος του 2018, ωστόσο το εργοστάσιο της Πίτσος που βρίσκεται στου Ρέντη λειτουργεί στο ρελαντί. Μόλις 3 ημέρες στην εβδομάδα αφού παραμένει κλειστό τη Δευτέρα και την Παρασκευή και απ’ ότι φαίνεται θα πάει έτσι μέχρι το τέλος του 2020 οπότε και έχει προγραμματιστεί το κλείσιμό του.

Επί της ουσίας δηλαδή η συγκεκριμένη μονάδα λειτουργεί λιγότερο από μια βάρδια ημερησίως, όταν το αντίστοιχο εργοστάσιο που διατηρεί ο γερμανικός όμιλος στην Τουρκία, και το οποίο παράγει μεταξύ των άλλων και τα μοντέλα κουζίνας που παράγει και το πρώην εργοστάσιο της Πίτσος, δουλεύει τρεις βάρδιες την ημέρα.

Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα –η εταιρεία πληρώνει τους εργαζόμενους κανονικά χωρίς περικοπές. Το σημαντικότερο παραμένει η μικρή παραγωγή της μονάδας. Εκτιμάται ότι εφέτος η παραγωγή θα "πιάσει" με τα βίας τις 120.000 συσκευές από 185.000 συσκευές που ήταν το αισιόδοξο σενάριο, αναφέρουν πηγές της εταιρείας στο Capital.gr.

Πέρυσι πηγές από την BSΗ Hellas (πρώην ΠΙΤΣΟΣ), θυγατρικής του γερμανικού ομίλου, είχαν αναφέρει πως το εν Ελλάδι εργοστάσιο θα αναλάμβανε την παραγωγή επιπλέον 45.000 φούρνων τη φετινή χρονιά. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.

Το 2017 το εργοστάσιο παρήγαγε 210.000 κουζίνες/φούρνους ενώ το 2018 με βάση τον αρχικό σχεδιασμό που είχε γίνει στα τέλη του 2017 (σ.σ. είχε προηγηθεί το πρόγραμμα εθελούσιας και η απόφαση από τα κεντρικά να μειώσει στροφές η ελληνική μονάδα), η παραγωγή θα "έπεφτε" στις 140.000 συσκευές. Εξαιτίας όμως της χαμηλής αποδοχής της εθελούσιας εξόδου, που "έτρεξε” το περασμένο Φθινόπωρο, οδήγησε τα κεντρικά στην απόφαση να μεταφερθεί παραγωγή από το εργοστάσιο της Τουρκίας σε αυτό των Αθηνών.

Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό για το κλείσιμο της μονάδας, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για το 2017 (σ.σ. τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) η διοίκησή τον Ιούλιο του 2018, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους, συμφώνησε το κοινό πλαίσιο για την παράταση της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου της Αθήνας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020, οπότε και θα κλείσει πλέον οριστικά ο κύκλος της παραγωγικής του δραστηριότητας, ενώ η ολοκλήρωση κάθε εν γένει δραστηριότητας του εργοστασίου της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί έως την 31η Μαρτίου του 2021. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία αναγνώρισε πρόβλεψη παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία συνολικού ποσού 20,9 εκατ. ευρώ.

Το 2017 ο τζίρος της διαμορφώθηκε στα 152,278 εκατ. ευρώ από 151,067 εκατ. ευρώ το 2016. Ενώ εμφάνισε ζημιές προ φόρων 2,484 εκατ. ευρώ από κέρδη 7,654 εκατ. ευρώ και ζημιές μετά από φόρους 5,431 εκατ. ευρώ από κέρδη 4,522 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 56,92% των εξόδων της χρήσης σε σχέση με το 2016. Οι εξαγωγές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 3,48% με αποτέλεσμα το ποσοστό των εξαγωγών να ανέλθει στο 27,58% του συνολικού τζίρου, ενώ οι πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 0,23% σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του 2016. Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης από τη μητρική εταιρεία με 31/12/2017 ήταν πιστωτικό 22.964.187,81 ευρώ.

Τι λέει ο Ορκωτός

Εν τω μεταξύ βάση για γνώμη με επιφύλαξη εξέδωσε ο Ορκωτός ελεγκτής. Όπως αναφέρει, η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει έλεγχο απομείωσης των ακινήτων της αξίας 17,4 εκατ. ευρώ και του μηχανολογικού εξοπλισμού αξίας 4,4 εκατ. ευρώ προκειμένου να διαπιστώσει εάν η λογιστική αξία υπολείπεται της ανακτήσιμης αξίας τους. Για τον λόγο αυτό ο Ορκωτός διατηρεί επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ιδία κεφάλαια και στα αποτελέσματα της χρήσης.

Σε άλλο σημείο ο Ορκωτός της PwC αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να συγκεντρώσει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ορθότητα της αποτίμησης των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας. Ως εκ τούτου, συνεχίζει, δεν είναι σε θέση να συμπεράνει εάν η Έκθεση Διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου είναι ή δεν είναι ουσιωδώς εσφαλμένη αναφορικά με το θέμα αυτό.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!