Ξυπνούν από "κώμα" 9 ετών οι χορηγήσεις δανείων

Ύστερα από 9 χρόνια συνεχούς πτώσης των εκταμιεύσεων νέων δανείων, οι νέες χορηγήσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις μπαίνουν δυναμικά στην ατζέντα των τραπεζών και δειλά, ακόμη, στη ζήτηση των πελατών. Μία σειρά παραγόντων που έχουν αλλάξει το κλίμα στην αγορά συνιστούν στην παρούσα φάση το turning point για την πιστωτική επέκταση και την επιστροφή των τραπεζών στην κανονικότητα, δημιουργώντας τον "αντίλογο" στην αρνητική θεματολογία των "κόκκινων" δανείων και σημαίνοντας την ώρα που οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών το 2015 και η δουλειά που έχει γίνει με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα αποτυπωθούν στο τελικό ζητούμενο: το άνοιγμα της στρόφιγγας για τη διοχέτευση ρευστότητας στην Οικονομία.

"Οι τράπεζες είμαστε εδώ. Μπορούμε και θέλουμε να βοηθήσουμε χρηματοδοτώντας την κάλυψη των αναγκών ιδιωτών και επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει πλέον λόγος για όσους έχουν ανάγκη δανεισμού να διστάζουν να απευθυνθούν στις τράπεζες", είναι το μήνυμα που έδωσαν χθες, μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου για τις νέες συνθήκες στην αγορά των χρηματοδοτήσεων, ανώτερα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως σημείωσαν, η ζήτηση για δανεισμό είναι πλέον συνετή σε αντίθεση με το παρελθόν, καθώς οι δανειολήπτες συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια κατά 50%, η εγκρισιμότητα των δανείων αυξάνει (εγκρίνονται 6 στα 10 δάνεια), ενώ η τάση που θα επικρατήσει σταδιακά είναι το εξατομικευμένο επιτόκιο για τον κάθε δανειολήπτη, μέσω του οποίου θα ανταμειφθούν και οι μέχρι σήμερα συνεπείς πελάτες των τραπεζών.

Περιγράφοντας τα δεδομένα που ισχύουν για το σύνολο της τραπεζικής αγοράς, ο κ. Βασίλειος Κουτεντάκης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Retail Banking, ο κ. Γιάννης Γραμματικός, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων, Συστημάτων Πληρωμών και Δανείων Λιανικής και ο κ. Γρηγόρης Τζανέτος, Ανώτερος Διευθυντής Χορηγήσεων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης και Προϊόντων Μικρών Επιχειρήσεων/Ελευθέρων Επαγγελματιών, ανέφεραν ότι υπάρχει ζήτηση για νέα δάνεια και αντίστοιχη ανταπόκριση από τις τράπεζες λόγω:
  • Της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών, η οποία απεικονίζεται κυρίως στους αντίστοιχους δείκτες του ΙΟΒΕ: αύξηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αύξηση των τιμών των ακινήτων και αύξησης στην αγορά αυτοκινήτων.
  • Της κάλυψης των συσσωρευμένων καταναλωτικών και στεγαστικών αναγκών της τελευταίας 8ετίας
  • Της ορθολογικότερης καταναλωτικής συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα των συνεπειών της κρίσης
  • Του γεγονότος ότι υπάρχει "bankable" κοινό, δηλαδή στην πράξη κοινό που για πρώτη φορά απευθύνεται στις τράπεζες όπως π.χ. νεότερης ηλικίας πελάτες που δεν ανήκουν στους υπερδανεισμένους και οι οποίοι έχουν ανάγκες για στέγη ή καταναλωτικά αγαθά.

Οι νέες χορηγήσεις στο σύνολο της αγοράς κατά το 2018 ανήλθαν στα περίπου €400 εκατ. στα στεγαστικά δάνεια, σε περίπου €500 στα καταναλωτικά δάνεια και σε περίπου €650 στα δάνεια προς μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις. Για φέτος, η αγορά έχει δυνατότητα διπλασιασμού των ποσών αυτών.

Όπως ανέφεραν τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, η αύξηση των νέων δανείων για το σύνολο της αγοράς το 2018 έναντι του 2017, για τα στεγαστικά (μαζί με το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον" είναι περίπου 35%, για τα καταναλωτικά περίπου 40% και για τις μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις περίπου 50%.

Όπως εκτίμησαν, η αγορά αναμένεται να διατηρήσει για την επόμενη τριετία την θετική δυναμική της, αυξάνοντας τις νέες χορηγήσεις από έτος σε έτος κατά 40%, σε συνδυασμό με την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και ιδιαίτερα την αναμενόμενη αύξηση της αγοράς αυτοκινήτων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών και την συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των ακινήτων, στοιχείο το οποίο κινητοποιεί τις αγορές. Ο ρυθμός αύξησης θα επιταχυνθεί περαιτέρω και ανάλογα με το ρυθμό υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των πιστώσεων προς μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, κάνοντας αναφορά στον τουρισμό, στον πρωτογενή τομέα, στην μεταποίηση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις νέες τεχνολογίες που ενισχύουν περαιτέρω την ανάληψη επενδυτικών σχεδίων.

Σημαντική παράμετρος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, όπως είπαν, είναι η ενεργοποίηση και απορρόφηση πληθώρας ευρωπαϊκών προγραμμάτων σημαντικού προϋπολογισμού. Ενδεικτικά ανέφεραν ότι κατά το 2018 ανακοινώθηκαν και βγήκαν αποφάσεις υπαγωγής μέσω ΤΕΠΙΧ Ι (ενδιάμεσο) δράσεις προϋπολογισμού €384 εκατ., μέσω COSME €500 εκατ. και ΕΣΠΑ €700 εκατ.

Κατά το 2019 έχουμε την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με προϋπολογισμό €915 εκατ., συνέχιση του προγράμματος COSME και συνέχιση του ΕΣΠΑ με επιπλέον προϋπολογισμό €860 εκατ. Σημειώνεται ότι ειδικά για το ΕΣΠΑ ο συνολικός προϋπολογισμός περιόδου 2016-2019 ανέρχεται σε €2,64 δισ.

Όπως σημείωσαν, περίπου 6 στα 10 δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από τις τράπεζες εντάσσεται σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα, στοιχείο που υποδηλώνει και την έκταση των υφιστάμενων αναγκών, αλλά και την σαφή διάθεση των τραπεζών να ενισχύσουν την οικονομία, είτε χρηματοδοτώντας το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής των ενδιαφερομένων, είτε χρηματοδοτώντας τα λοιπά έργα ( 4/10) που δεν εντάσσονται σε κάποιο πρόγραμμα.

Στεγαστικά δάνεια

Όπως ανέφεραν τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 43% μεταξύ 2016 – 2018.

Τα τελευταία δύο έτη, όπως σημείωσαν, παρουσιάζεται αυξημένη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων με αύξηση στις αγοραπωλησίες (2017 έναντι 2016: 15,3% και 2016 έναντι 2015: 11%). "Έχουμε αύξηση τιμών ακινήτων κατά 1,7% το 2018/2017 πανελλαδικά και 2,4% στην Αττική, αύξηση ενοικίων κατά 8,4% το 2018/2017, αύξηση κατά 16% οικοδομικών αδειών (Ιούνιος 2018/Ιούνιος 2017) και αύξηση αποδόσεων ακινήτων (τιμή /ενοίκιο) από 68,3% έως 72,5% μεταξύ 2016 και 2018", ανέφεραν τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως είπαν, οι επενδύσεις σε ακίνητα (σημείωσαν αύξηση 17,2% μεταξύ 2017 και 2018) τείνουν να προσεγγίζονται πλέον ως αποδοτικότερες άλλων σταθερών μορφών επένδυσης, σε συνδυασμό με την αύξηση της απόδοσης των ενοικίων αλλά και το χαμηλό ακόμα κόστος κτήσης ακινήτων, στοιχείο το οποίο μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει πρόσθετες υπεραξίες.

Παράλληλα, η νέα τάση εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω AIRBNB δημιουργεί ευκαιρίες για χορήγηση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση ή και την επισκευή κατοικιών.

Επιπλέον, πελάτες με αποταμιεύσεις φαίνεται να επιθυμούν να επενδύσουν σε κάποιο ακίνητο σε συνδυασμό με κάποιο δανεισμό. Σημειωτέον ότι πελάτες που μέχρι σήμερα αγόραζαν μόνο με μετρητά αλλά λόγω των κοινωνικών συνθηκών επιθυμούν να μην διαθέσουν το σύνολο των αποταμιεύσεων τους σε επενδύσεις ακινήτων, επιλέγουν με αυξητικό ρυθμό τον δανεισμό.

Καταναλωτικά δάνεια

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια που εκταμίευσαν οι τράπεζες το 2018 ανήλθαν σε 650 εκατ. ευρώ και το 1/3 αυτών αφορά δάνεια για αγορά αυτοκινήτου. Στην αγορά αυτοκινήτου, η μείωση των πωλήσεων κατά 46% την περίοδο 2010 – 2015 αντιστράφηκε σε αύξηση πωλήσεων κατά 31% από το 2015 μέχρι το 2018. Το α΄ τρίμηνο 2019 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2018 σημειώθηκε αύξηση των δανείων για αγορά αυτοκινήτου κατά 26%.

Από τον τομέα της καταναλωτικής πίστης ξεκινά με την Τράπεζα Πειραιώς και η δημιουργία εξατομικευμένου επιτοκίου για τον δανειολήπτη, μία τάση που θα διευρυνθεί προσεχώς στα στεγαστικά και στα επιχειρηματικά δάνεια.

Το καταναλωτικό δάνειο e – loan που λάνσαρε η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της, πέραν της ταχύτητας έγκρισής του (εντός 5 – 7 λεπτών αντί των 2 – 3 επισκέψεων που θα χρειάζονταν στο κατάστημα), προσφέρει και επιτόκιο 20% χαμηλότερο σε σχέση με τα δάνεια που χορηγούνται στο κατάστημα.

Το επιτόκιο αυτό κινείται από περίπου 12% έως 16% και είναι εξατομικευμένο με χρήση αλγορίθμου που προσμετρά το κόστος ρευστότητας και κεφαλαίων για την τράπεζα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου και τη σχέση του πελάτη με την τράπεζα.

Η Τράπεζα Πειραιώς

Όπως ανέφεραν τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, στόχος της Τράπεζας είναι να χορηγεί 1 στα 3 νέα δάνεια της αγοράς.

Στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ΄ Oίκον ΙΙ" χορήγησε περίπου 1 στα 2 δάνεια. Μέσω των προγραμμάτων ΤΕΠΙΧ και COSME η Τράπεζα έχει διαθέσει την τελευταία διετία άνω των €150 εκατ. νέες πιστώσεις, χορηγώντας περίπου ένα στα δύο δάνεια της αγοράς στα προγράμματα αυτά. Συνολικά για το ίδιο διάστημα έχει χορηγήσει πιστώσεις άνω των €250 εκατ. σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το 2019 θα χορηγήσει προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις νέα δάνεια άνω των 300 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα θα εφαρμόσει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες χορήγησης καταναλωτικών δανείων και μικρών επιχειρηματικών δανείων μέσω του δικτύου των καταστημάτων της, υιοθετώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων και την υπογραφή των συμβατικών εντύπων με χρήση ψηφιακών πρωτοκόλλων και εκταμιεύοντας αυτόματα το δάνειο.

capital.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!